home
logo facebook

21. ROČNÍK - PRAVIDLA A TÉMATA

Adadživesestar phuteras o nevo ročnikos andro Romano suno. Romano suno hin e suťeža, kaj khelen avri o čhave, so džanen te vakerel abo nekfeder the te pisinel romanes. 

Dnes, 8. dubna, zahajujeme 21. ročník Romano suna - soutěže, v níž oceňujeme děti a mladé dospělé, kteří mluví nebo i píšou romsky.

SOUTĚŽNÍ TÉMATA PRO LITERÁRNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ KATEGORII

  • 1. Kana nekbuter asanďiľal / Kdy ses nejvíc smál/a? 
  • 2. Has paš tu varekana o mulo? / Setkal ses někdy s duchem? 
  • 3. Sar adaj dživas? / Jak se u nás žije? (Reportáž z místa, kde žiju) 
  • 4. Sar rado, hoj vakeres romanes / Jsi rád/a, že umíš romsky? Proč? 
  • 5. Pisin pal oda, so kames / Volné téma

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Máme tři soutěžní kategorie:

 • literární kategorii
 • kategorii mluveného slova
 • kategorii výtvarnou

Do té literární posílají soutěžící texty v romštině. Do kategorie mluveného slova soutěžící posílají videa se svým projevem v romštině. Ve výtvarné části kreslí děti na motivy vybraných textů ze soutěže obrázky. Texty nejdete v podrobných pravidlech soutěže.

 • mluvené slovo

Na kames te pisinel andre romaňi čhib, ale romanes šaj vakeres – ta kadi kategorija hiňi vaš tuke! Dikh, so kerde o čhaja oka berš!

Jestli se ti nechce v romštině psát, ale romsky mluvíš, je tato kategorie pro tebe! Podívejte se na videa z minulého ročníku.

• V této kategorii mohou soutěžit také skupiny dětí. Ne však větší než 3 děti. 
• Nahrávka musí být v romštině a musí jí být rozumět! 
• Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty. 
• Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

 • výtvarná kategorie

Andre adi kategorija tiš šaj maľines makarso. O obraski podľa o texti vikhelena sigeder!

Do této kategorie můžete posílat obrázky na jakékoli náměty. Přednostně ale oceníme obrázky, které budou ilustracemi k vybraným textům dětí z minulého ročníku soutěže - texty k ilustracím stahujte zde.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pisin či vaker ča romanes, na gadžikanes! Kije tiri buťi (o textos andre romaňi čhib) šaj prithoves tho čechiko preklados. 

The te pisineha abo the te vakereha, šaj kides avri jekh amaro tematos, ale tiš šaj pisines pal oda, so kames tu. 

Te kames te pisinel abo te vakerel pal buter temati, ker buter buťa u bičhav amenge savoren. Šaj vikheleha kaleha, abo koleha. 

Te amenge bičhaves o videos, koda suburis vičin avka, kaj te džanas, hoj tutar (př. emilgabco1.avi) Te bičhavela o Emilos the aver videos, vičinela les emilgabcoi. 

Ke sako buťi, so amenge bičhaves (jekh, či textos abo videos abo obrazkos kampel amenge pal tute te džanel

• Tiro nav
• Keci tuke berš
• Andre savi trida phires

Podpisimen papiris - stahujte zde

• Adresa tira školakeri abo le kluboskeri
• Telefonos (varesave bare dženeskro - la dakro abo la učitelkakro)
• E-mail (la učitelkakro,...)

Kaj bičhaveha tiri buťi? 

Šaj bičhaves adaj: marie.borkovcova@novaskolaops.cz

Abo poštaha: Nová škola, o.p.s.; Křižíkova 344/6, 186 00 - Praha 8

Vřele vás i děti také zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.

Savore pravidla / Kompletní pravidla - stahujte zde

KONTAKT:

S dotazy o soutěži i o romštině se neváhejte obracet na Mášu Bořkovcovou ( telefon 777 940 990 nebo e-mail marie.borkovcova@novaskolaops.cz)