home
logo facebook

Otvíráme 23. ročník Romano suna. Vše se dozvíte zde

Romano suno hin furt phuterdo, dži agor oktobriske ela! So tumen pisindžan, malinďan abo videa, so kerďan, šaj amenge furt bičhaven andre Nevi škola. Pal ada šunen la Iveta Kokyovo!

Romano suno je letos otevřené až do konce října! Svoje texty a videa v romštině anebo obrázky můžete stále posílat do Nové školy, ale o tom vám řekne víc Iveta Kokyová!

 

Abo tiš šaj šunen man, pal savore temati vakeravas andro aprilis, kana e suťaža ada berš phuterďam.

Anebo si poslechněte mě, já jsem o všech tématech mluvila v dubnu, když jsme letošní ročník soutěže otvírali.

Adadživesestar phuteras nevo ročňikos andro Romano suno. O Romano suno hin e suťeža, kaj khelen avri o čhave the o bare, so džanen te vakerel abo nekfeder the te pisinel romanes.
Dnes, 8. dubna, zahajujeme 23. ročník Romano suna - soutěže, v níž oceňujeme děti i dospělé, kteří mluví a píší romsky.

PAL SOSTE PISINEHA, TOČINEHA O VIDEJI ABO MALINEHA?
SOUTĚŽNÍ TÉMATA PRO LITERÁRNÍ, AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNOU KATEGORII

1.    Sar dživen, te akana kampel amenge savorenge te ačhel khere? / Jaké to u nás je, když teď musíme být všichni doma?
2.    Kamehas bi te džal pro baro drom u te dikhel calo luma? So bi pre ajso drom kerehas? / Chtěl/a bys jet na cestu kolem světa? Co bys na té cestě dělal/a?    
3.    So tut e daj o dad sikhaďas? / Co tě naučili rodiče?
4.    So bi o dad e daj phenenas, te prepejľalas andre škola? U soske? / Co by ti řekl táta s mámou na to, kdybys propadl/a? Proč?
5.    Pisin pal oda, so kames / Volné téma

Dikh, pal savi tema bi tumendar nekbutere kamelas te šunel e Bara Šebovo.
Podívej se, na jaké téma od vás se nejvíc těší Bára Šebová.

 Ada berš hin amen mek jekh tema ča vaš o bare džene - te pisinel e knižka vaš o čhavore. Buter pal oda šun la Mašatar.
Tento rok máme ještě speciální výzvu pro dospělé - napsat knížku pro nejmenší děti. Víc vám o tom řekne Máša Bořkovcová.

Ta kiden avri vaš save čhavore kamena te pisinel / Vyberte si, pro jak staré děti chcete napsat:
•    nekcikneder čhavore / předškolní děti (1 normostrana)
•    o čhavore, so chuden te generl / začínající čtenáři (3 normostrany, nejvíce 5)
•    cikne ternechara / děti na druhém stupni ZŠ (3 – 10 normostran)

SUŤEŽNA KATEGORIJI / SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Hin amen trin suťežna kategoriji:
Máme tři soutěžní kategorie:

kaj o džene pisinen / literární kategorii
kaj vakeren (natočinen pes) / kategorii mluveného slova
kaj maľinen / kategorii výtvarnou

O videi / Mluvené slovo

Na kames te pisinel andre romaňi čhib, ale romanes šaj vakeres? Ta kadi kategorija hiňi vaš tuke! Dikh, so kerde o čhaja oka berš!
Jestli se ti nechce v romštině psát, ale romsky mluvíš, je tato kategorie pro tebe! Podívejte se na videa z minulého ročníku.

• Šaj keren buterdžene, ale nekbuter trin džene! V této kategorii mohou soutěžit také skupiny dětí. Ne však větší než tři děti.
• Vaker romanes u zorales, kaj tut šunas! Nahrávka musí být v romštině a musíš být slyšet!
• O videjos našťi avel buter sar trin minuti. Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty.
• Šun! O giľa andre suťaža na las! Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

Te kerena o videji, kampel mek bičhavel kada papiris - hoj šaj o videos publikinas.
Spolu s videi je potřeba ještě poslat tento vyplněný formulář o tom, že souhlasíte s jeho publikováním.
Stahujte tady.

O obrazki / Výtvarná kategorie

Andre adi kategorija tiš šaj maľines makarso abo perdal o temati.
Do této kategorie můžete posílat obrázky na jakékoli náměty, anebo na navržená témata.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pisin či vaker ča romanes, na gadžikanes! Kije tiri buťi (o textos andre romaňi čhib) šaj prithoves tho čechiko preklados. 

The te pisineha abo the te vakereha, šaj kides avri jekh amaro tematos, ale tiš šaj pisines pal oda, so kames tu. 

Te kames te pisinel abo te vakerel pal buter temati, ker buter buťa u bičhav amenge savoren. Šaj vikheleha kaleha, abo koleha. 

Te amenge bičhaves o videos, koda suburis vičin avka, kaj te džanas, hoj tutar (př. emilgabco1.avi) Te bičhavela o Emilos the aver videos, vičinela les emilgabcoi. 

Ke sako buťi, so amenge bičhaves (jekh, či textos abo videos abo obrazkos kampel amenge pal tute te džanel

• Tiro nav
• Keci tuke berš
• Andre savi trida phires

Podpisimen papiris - stahujte zde

• Adresa tira školakeri abo le kluboskeri
• Telefonos (varesave bare dženeskro - la dakro abo la učitelkakro)
• E-mail (la učitelkakro,...)

Kaj bičhaveha tiri buťi? 

Šaj bičhaves adaj: marie.borkovcova@novaskolaops.cz

Abo poštaha: Nová škola, o.p.s.; Křižíkova 344/6, 186 00 - Praha 8

Vřele vás i děti také zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.

Savore pravidla / Kompletní pravidla - stahujte zde

KONTAKT:

S dotazy o soutěži i o romštině se neváhejte obracet na Mášu Podlahovou Bořkovcovou (telefon 774 498 194 nebo e-mail marie.borkovcova@novaskolaops.cz)