home
logo facebook

Inkluzivní škola a asistent pedagoga

Podpora asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním a jejich spolupracujících učitelů

  • Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2014
  • doba realizace projektu: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2013

Hlavním cílem projektu je metodická podpora Asistentů pedagoga pracujících s romskými žáky a jejich spolupracujících učitelů v oblasti didaktických postupů a vzájemné komunikace. Smyslem této podpory je podpořit využívání instituce AP jako skutečně plnohodnotného a efektivního nástroje inkluzivního vzdělávání.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • realizace peti seminářů, zaměřených na zlepšení komunikace mezi asistentem pedagoga a spolupracujícím učitelem
  • realizace profesního setkání Asistentů pedagoga v Praze