home
logo facebook

Kdo jsme

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Působíme v Praze, ale většinu našich současných projektů realizujeme na území celé České republiky. Mezi naše hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové a široká veřejnost.

Stáli jsme u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ. Asistenty nadále podporujeme prostřednictvím našich akreditovaných kurzů a projektů. Usilujeme o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – jsme členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání). 

Naší činnost lze rozdělit do čtyř hlavních pilířů:

  • podpora asistentů pedagoga a zavádění konceptu školních asistentů
  • podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • podpora romštiny jako živého jazyka
  • přímá podpora dětí

Významný díl naší činnosti – hlavně doučování v programech přímé podpory – je umožněn díky práci dobrovolníků.

 

Naše poslání

  • Prostřednictvím našich projektů usilujeme o vytváření otevřeného, přátelského prostředí bez předsudků.
  • Vytváříme podmínky pro rovné příležitosti prostřednictvím svých projektů, školení, seminářů a konferencí.
  • Zlepšujeme komunikaci mezi většinovou společností a menšinami.
  • Vytváříme a prosazujeme postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou a multikulturní společnost. 

Naše projekty