home
logo facebook

KURZ 10. 8. - 16. 9. PRAHA OBSAZEN

JABOK – vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ve spolupráci s Novou školou, o.p.s. otevírají pro všechny zájemce s ukončeným středním vzděláním kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)., akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 34002/2019-2-1035

 • datum konání kurzu: od 10. srpna do 16. září 2020 (1. blok: 10. - 13. 8., 2. blok: 7. - 10. 9. , 3. blok: 14. - 16. 9. 2020)
 • místo konání kurzu: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
 • cena kurzu: 10.000 Kč
 • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (maturita není nutná)
 • kapacita kurzu: max. 30 osob
 • kontaktní osoba: Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, telefon: 775 515 350 (Prosím, raději SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)

Kapacita kurzu je NAPLNĚNA. Další termín plánujeme na PODZIM 2020. Sledujte naše stránky a FB.

 • Celý název

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).

 • Akreditace 

Č.j.: MSMT - 34002/2019-2-1035

 • Anotace kurzu

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

 • Cílové kompetence: 

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

 • Rozsah kurzu

80 hodin + 20 hodin praxe
80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 20h. není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky a zajišťují si jí sami studenti

 • datum konání kurzu

od 10. srpna do 16. září 2020 

10. - 13. 8. 2020 (1. blok) - pondělí výuka 15,00 - 19,20 hod, prostřední dny předběžně od 8,00 do 19,20 hod; čtvrtek 8,00 - cca 12,30 hod;
7. - 10. 9. 2020 (2. blok) - pondělí výuka 15,00 - 19,20 hod, prostřední dny předběžně od 8,00 do 19,20 hod; čtvrtek 8,00 - cca 12,30 hod;
14. - 16. 9. 2020 (3. blok) - pondělí výuka 15,00 - 19,20 hod, úterý předběžně 8,00 do 19,20 hod; středa 8,00 - cca 12,30 hod.

 • Cena kurzu

10.000,- Kč (cena zahrnuje veškeré materiály)
   prosíme o včasné zaplacení částky na účet, který vám přijde v potvrzovacím emailu, nejpozději do data splatnosti, které najdete na vystavené faktuře. Jinak budeme nuceni vaši přihlášku zrušit a přepustit Vaše místo dalším zájemcům.
V případě jakýchkoliv nejasností či potíží se obraťte na koordinátorku kurzu

 • Kurz je určen

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

kurz mohou absolvovat pouze zájemci s ukončeným SŠ vzděláním (maturita není nutná)

 • Maximální počet účastníků: 

30 účastníků