home
logo facebook

KURZ 9. 4. - 23. 5. PRAHA

JABOK – vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ve spolupráci s Novou školou, o.p.s. otevírají pro všechny zájemce s ukončeným středním vzděláním kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)., akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 32870/2016-1-894

 • datum konání kurzu: od 9. 4. do 23. 5. 2018 1. blok: 9. - 12. 4.; 2. blok: 14. - 17. 5.; 3. blok: 21. - 23. 5. 2018)
 • místo konání kurzu: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
 • cena kurzu: 10.000 Kč
 • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání
 • kapacita kurzu: max. 30 osob
 • kontaktní osoba: Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, telefon: 775 515 350 (Prosím, raději SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)

!!KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA. DALŠÍ BĚH KVALIFIKAČNÍHO STUDIA JE PLÁNOVÁN NA DRUHOU POLOVINU SRPNA 2018. SEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FACEBOOK!!

 • Celý název

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).

 • Akreditace 

Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

 • Anotace kurzu

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

 • Cílové kompetence: 

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

 • Rozsah kurzu

80 hodin + 20 hodin praxe
80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 20h. není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky a zajišťují si jí sami studenti

 • datum konání kurzu

od 9. 4. do 23. 5. 2018 
   1. blok: 9. - 12. 4.
   2. blok: 14. - 17. 5.
   3. blok: 21. - 23. 5.

 • Cena kurzu

10.000,- Kč (cena zahrnuje veškeré materiály)
   prosíme o včasné zaplacení faktury, kterou vám zašleme na vaši mailovou adresu; po datu splatnosti nebo max. po 16. 3.. budeme muset zrušit nezaplacené přihlášky
   v případě jakýchkoliv nejasností či potíží se obraťte na koordinátorku kurzu

 • Kurz je určen

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

kurz mohou absolvovat pouze zájemci s ukončeným SŠ vzděláním

 • Maximální počet účastníků: 

30 účastníků