home
logo facebook

Naše kurzy

Nová škola o. p. s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

 Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25

  • Od roku 2014 prošlo našimi akreditovanými kurzy téměř 2000 účastnic a účastníků.
  • Počet absolventek a absolventů kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga se blíží druhé stovce.
  • „Na klíč“ jsme připravili kurzy v oblasti čtenářství pro téměř 50 základních a středních škol.
  • Našich kurzů se zúčastnily zástupkyně více než dvaceti českých veřejných knihoven.
  • Kurzy pořádáme ve všech krajích České republiky.

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

KONTAKT: Petra Chmelařová; petra.chmelarova@novaskolaops.cz, tel: 775 515 350

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU INKLUZE A PRÁCE AP

KONTAKT: Veronika Zelinková; veronika.zelinkova@novaskolaops.cz, tel: 774 580 591

pro základní školy

pro mateřské školy

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ

KONTAKT: Veronika Zelinková; veronika.zelinkova@novaskolaops.cz, tel: 774 580 591

pro základní školy

pro mateřské školy


Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské pedagogické asistenty a doporučovali je do škol, které o ně v rámci inkluzivního vzdělávání projevily zájem. Úlohu zaměstnavatele romských pedagogických asistentů, případně prostředníka, který poskytoval školám mzdové prostředky pro romské pedagogické asistenty, zastávala Nová škola spolu s neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě až do roku 1998, kdy byly na tuto pozici poprvé vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu.

V následující letech jsme v oblasti vzdělávání pedagogů realizovali např. Kurz pedagogického minima, Jednoleté experimentální studium dalšího vzdělávání pedagogických asistentů, devítidenní semináře dalšího vzdělávání vychovatelů – asistentů učitele ve čtyřech regionech ČR (Most, Jihlava, Praha a Ostrava).

Mezi naše další projekty patřily: Příprava asistentů do dětských domovů, Semináře o spolupráci učitelů a asistentů, Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na dálkové obory středních škol a další.

Rozvíjíme tuto tradici a nabízíme školám kvalitní vzdělávací semináře, lektorované odborníky s letitým know-how i praktickými zkušenosti z prostředí škol.

Od roku 2014 naši nabídku obohatily kurzy, zaměžené na podporu čtenářské gramotnosti metodou ctenářských klubů. kurzy jsou určené jak pro prostředí základní školy, tak i předškolních zařízení.