home
logo facebook

Podpora inkluze

Tyto akreditované kurzy jsou zaměřeny na posílení postavení asistenta v rámci školního prostředí, zvýšení efektivity spolupráce pedagoga s asistentem a posílení jejich komunikačních schopností.

Kurzy jsou určeny asistentům, spolupracujícím pedagogům i vedení škol, školním psychologům či speciálním pedagogům, Nově jsme přidali kurzy zaměřené na problematiku mateřských škol.

Všechny kurzy mohou být tzv. "do sborovny", tj. pokud naplníte kapacitu kurzu, zajistíme realizaci přímo u vás. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Veroniku Zelinkovou na emailu veronika.zelinkova@novaskolaops.cz nebo telefonu 774 580 591.

 

Kurzy pro základní školy

Inkluzivní škola a asistent pedagoga (8h)

Kurz poskytne praktické informace jak školám, které již AP zaměstnávají, tak školám, které se pro tento krok teprve rozhodují. Poskytneme rady a příklady dobré praxe – jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit spolupráci AP – učitel ve škole tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol.

Více najdete zde.

 

Tandem (16h)

Akreditovaný dvoudenní kurz je zaměřen na trénink týmové spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho spolupracujícím učitelem. Zaměřuje se především na vzájemné poznání, tipy na spolupráci v rámci výuky i mimo ni a na sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Součástí kurzu je i ukázka modelové hodiny.

Více najdete zde.

 

Redukce bariér a podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (16h)

Dvoudenní kuz seznámí účastníky s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Přiblíží jazykové a kulturní prostředí, ve kterém vyrůstají romské děti. Na příkladech z praxe ukáže možnosti podpory jejich školní úspěšnosti, především pak podpory v rozvíjení slovní zásoby v českém jazyce a dalších jazykových kompetencí.

Více najdete zde.

 

Podpora inkluzivního vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (32h)

V rámci kurzu se účastníci detailně seznámí s širokou paletou možností podpory těchto žáků, podrobně proberou roli asistenta pedagoga a možnosti jeho využití. Také blíže poznají specifika jazykového a kulturního prostředí, ve kterém vyrůstají romské děti, a proberou na konkrétních příkladech možnosti jejich podpory, především v rozvíjení slovní zásoby, a získají přehled o využitelné literatuře a dalších důležutých inspiračních zdroijích.

Více najdete zde

 

Kurzy pro mateřské školy

Efektivní opatření v předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním (8h)

Účastníci základního  kurzu se seznámí s tím, co všechno lze považovat za sociální znevýhodnění a s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných dětí v rámci práce v MŠ i mimo ni (spolupráce s rodiči, NNO, orgány sociální péče). V závěru kurzu proběhne workshop – řešení kazuistik a sdílení příkladů dobré praxe.

Více najdete zde.

 

Asistent pedagoga a jeho role v předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (8h)

Kurz přiblíží účastníkům význam a možnosti využití asistenta pedagoga při předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí včetně konkrétních příkladů náplně práce a spolupráce s jednotlivými aktéry vzdělávacího procesu a základních informací o legislativním ukotvení profese asistenta pedagoga v MŠ.

Více najdete zde.

 

Jazyková výbava romských dětí předškolního věku (8h)

Účastníci kurzu se seznámí s jazykovým a kulturním prostředím, ve kterém vyrůstají romské děti, a možnostmi podpory jejich školní úspěšnosti, především pak podpory v rozvíjení slovní zásoby v českém jazyce. Dozví se, jakými jazyky se mluví v rodinách dnešních romských dětí a jaké jsou současné poznatky o důsledcích monolingvismu a bilingvismu v kontextu vzdělávání. Hravou a praktickou formou získají také základní informace o romštině a romském etnolektu češtiny a jejich interferencích s češtinou, a také o sociokulturních specificích, která zrcadlí (např. zdvořilostní fráze, nadřazené pojmy, spisovný/nespisovný jazyk, atd…).

Ve druhé části semináře účastníci získají základní informace o významu pohádek a lidové slovesnosti v romské kultuře a seznámí se s existujícími texty využitelnými pro děti předškolního věku včetně materiálů pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí. Na konci seminářů si budou moci vyměnit vlastní zkušenosti a nápady v rámci „burzy nápadů“.

Více najdete zde.

 


Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské pedagogické asistenty a doporučovali je do škol, které o ně v rámci inkluzivního vzdělávání projevily zájem. Úlohu zaměstnavatele romských pedagogických asistentů, případně prostředníka, který poskytoval školám mzdové prostředky pro romské pedagogické asistenty, zastávala Nová škola spolu s neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě až do roku 1998, kdy byly na tuto pozici poprvé vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu.

V následující letech jsme v oblasti vzdělávání pedagogů realizovali např. Kurz pedagogického minima, Jednoleté experimentální studium dalšího vzdělávání pedagogických asistentů, devítidenní semináře dalšího vzdělávání vychovatelů – asistentů učitele ve čtyřech regionech ČR (Most, Jihlava, Praha a Ostrava).

Mezi naše další projekty patřily: Příprava asistentů do dětských domovů, Semináře o spolupráci učitelů a asistentů, Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na dálkové obory středních škol a další.

Rozvíjíme tuto tradici a nabízíme školám kvalitní vzdělávací semináře, lektorované odborníky s letitým know-how i praktickými zkušenosti z prostředí škol.