home
logo facebook

Pro asistenty a pedagogy

Nová škola, o.p.s., se věnuje asistentům pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (dříve romským asistentům) již od roku 1996, kdy stála u jejich zavádění do škol.

V současné době nabízíme tyto aktivity zaměřené na podporu asistentů pedagoga:

 

Portál pro asistenty

Specializovaný portál www.asistentpedagoga.cz nabízí ucelené informace o práci asistenta pedagoga přehledně a na jednom místě, zároveň slouží jako komunikační platforma pro asistenty pedagoga a také jako hojně využívaná poradna. Najdete zde - mimo jiné - legislativní ukotvení, formy spolupráce asistenta s dalšími aktéry ve školském prostředí, zkušenosti z praxe, možnost zveřejnění poptávky i nabídky volného místa.

 

Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

VOŠ Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická pořádá pro všechny zájemce s ukončeným středním vzděláváním kvalifikační kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)  akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 34002/2019-2-1035

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

Aktuální nabídku a další podrobnosti najdete zde.

 

Akreditované kurzy pro školy i jednotlivce

 V současné době nabízíme školám i jednotlivcům akreditované kurzy vycházející z našich zkušeností i potřeb pedagogických pracovníků. Více o nabídce najdete zde.

 

Zavádění konceptu školních asistentů

V rámci programu „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků“ Nová škola prosazuje do praxe koncept školního asistenta, který má rozšířenou působnost směrem k rodině žáků a působí jako přirozený most mezi školou a rodiči. V roce 2013 - 14 zaměstnávala školní asistenty na čtyřech základních školách - v Kladně, ve Zlonicích, v Kutné Hoře a ve Slaném, v roce 2015 a 2016 na základní škola v Josefově - Jaroměři. Více o tomto projektu naleznete zde.