home
logo facebook

Rozlety

Pro koho jsou určené?

pro sociálně znevýhodněné žáky základních a středních škol, především

 • děti s odlišným mateřským jazykem (cizince)
 • romské děti
 • děti ohrožené sociálním vyloučením

Pracujeme převážně s dětmi, které mají studijní předpoklady (není to ale podmínkou), nicméně jejich rodinné zázemí, jazyková bariéra či neznalost školního systému snižují jejich úspěšnost. Usilujeme o to, aby sociálně znevýhodněné děti nejen absolvovaly základní školu, ale také úspěšně postoupily na střední školy a získaly minimálně středoškolské vzdělání. Z tohoto důvodu se zaměřujeme hlavně na žáky druhého stupně ZŠ, v případě zájmu ale můžeme vytvořit skupinu menších dětí.Nově pomáháme s učením i mladším dětem a od roku 2013 jsme zavedli i individuální doučování.

V Rozletech mají děti mimo možnost bezplatného doučování také každý měsíc volnočasové aktivity.

Není důležité, kolik se toho u nás naučí, ale to, aby zažili, jaké je to mít úspěch a na něco přijít sám. Za úspěch považujeme, když děti z lekce odchází s větou: "Vždyť je to tak jednoduché!"

Co dětem konkrétně nabízíme?

 • skupinové doučování matematiky, češtiny a angličtiny v kolektivu stejně starých dětí 
 • v případě zájmu individuální doučování pro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat skupinové doučování, a mentoring (mentor a dítě navazují přátelský vztah, který umožňuje sdílení a řešení drobných potíží i radostí, jež jsou pro dítě aktuální)
 • jednou měsíčně volnočasovou aktivitu, která nabízí společné zážitky pro všechny zapojené děti – chodíme na výlety, byli jsme v ZOO a v kině, zkoušeli si vytvořit animovaný film, hráli starou vikinskou hru Kubb, batikovali trička, vyráběli draky, vařili a mnoho dalšího
 • možnost používat naší učebnu s počítači a hrami i mimo doučování

Doučování probíhá v prostorách Nové školy ve skupinkách o max. 7 dětech. Doučování vedou lektoři (proškolení dobrovolníci, většinou studenti VŠ), v hodinách klademe důraz na pochopení a důkladné procvičení základů probírané látky, pomáháme také s aktuálními problémy.

Jaké jsou naše cíle?

 • Smysluplné využití volného času
 • Zlepšení prospěchu
 • Vhodná volba střední školy a přijetí ke studiu na střední škole
 • Úspěšné středoškolské studium zakončené maturitou

Program běží od roku 2003, zapojilo se do něj přes šest stovek dětí.

V současné chvíli program běží hlavně díky obětavé práci našich dobrovolníků. Děkujeme!