home
logo facebook

Šance na úspěch

 

Detaily projektu

Plný název projektu:
Šance na úspěch: systematická podpora žáků se sociálním znevýhodněním ve vzdělání

Registrační číslo:
CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000226

Doba realizace:
08/2016 – 07/2019

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Realizační tým

Manažer projektu:
Mgr. Jan Zajíc (jan.zajic@novaskolaops.cz)

Metodici projektu:
Mgr. Kateřina Turková (katerina.turkova@novaskolaops.cz) 
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (zbynek.nemec@novaskolaops.cz)
Mgr. Barbora Šebová (barbora.sebova@novaskolaops.cz) - na MD

 

Partneři

Hlavní partner:
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (http://www.cosiv.cz/)

Další partneři:

ZŠ Zlonice, okres Kladno (http://www.zszlonice.cz/)
ZŠ J. Vohradského Šluknov (http://www.zssluknov.cz/)
ZŠ a MŠ Pernink (http://www.zspernink.cz/)
ZŠ Rokycany, ulice Míru 64 (http://www.zsulmirurokycany.cz/)
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 (http://www.zsks.kh.cz/)
ZŠ Jaroměř – Josefov, Vodárenská 370 (http://www.zsjosefov.cz/)

 

Anotace

Projekt zavádí mechanismy přímé podpory a poradenství ve vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (činnost školních asistentů, speciálních pedagogů), současně rozvíjí kompetence pedagogů (DVPP) a vytváří podmínky pro tvorbu dlouhodobých koncepcí rozvoje inkluzivního vzdělávání (činnost koordinátorů inkluze, individuální strategie škol). Tyto formy podpory projekt ověřuje v šesti školách vzdělávajících žáky ze sociálně vyloučených lokalit.