home
logo facebook

Spolupracující organizace

Český západ, o. s.
www.cesky-zapad.cz

Integrační centrum Praha, o.p.s.
www.icpraha.com

In Iustitia, o. s .
www.in-ius.cz/

Kritické myšlení, o.s.
www.kritickemysleni.cz

Meta, o.p.s.
www.meta-ops.cz

 spravuje specializovaný portál www.inkluzivniskola.cz

 

Spolupracující školy

ZŠ Generála Janouška – děkujeme za dlouhodobou spolupráci na programu Rozlety a poskytnutí prostor
www.zsgenjanouska.cz

ZŠ Grafická www.zsgraficka.cz

ZŠ Havlíčkovo náměstí www.havlicak.cz

ZŠ Jaroslava Seiferta www.zsvlkova.cz

ZŠ Pod Radnicí www.podradnici.cz

ZŠ Strossmayerovo náměstí www.zs-stross.cz

ZŠ Špitálská www.zs-spitalska.cz

ZŠ U Santošky www.santoska.cz

ZŠ Tolerance www.mochovska.cz

Naše projekty