home
logo facebook

O projektu

Nová škola je partnerem Poradny Magdala (Arcidiecézní charity Praha) v projektu zaměřeném na prevenci obchodování s lidmi a násilí na ženách a na mužích. Naší rolí v projektu je konzultační a metodická podpora.


Norské fondy ve spolupráci s Nadací Open Society Fund umožnily Poradně Magdala, jedné ze služeb Arcidiecézní charity Praha, a partnerům projektu realizovat projekt „Tváře lásky“.

    

Jedná se o preventivní program pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD.Program je na pomezí selektivní a indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky, zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje na bázi komunitní spolupráce Poradny Magdala zabývající se domácím násilím a obchodu s lidmi a partnerů.

Projekt proběhne v období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016.

Partneři projektu:

 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
 • Dětský domov a Školní jídelna ze Zruče nad Sázavou
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna z Černovic
 • Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
 • Nová škola, o.p.s.
 • Město Říčany, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.

Cíle a aktivity projektu:

 • navázání spolupráce s partnery
 • vytvoření preventivního programu zaměřeného na prevenci násilí na ženách a na mužích
 • vyškolení lektorů preventivního programu
 • realizace preventivního programu 
 • vytvoření: Příručky dobré praxe, krátkého informačního filmu, plakátů
 • budování lepšího povědomí o tématu, osvěta formou informační kampaně se zapojením cílové skupiny

Aktuality z projektu najdete na http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne-z-projektu-tvare-lasky/