home
logo facebook

Zveme Vás na podzimní kurz Tři pilíře čtenářské gramotnosti

Jak ve školní i mimoškolní praxi (spolu)vytvářet čtenáře?

Čtyřicetihodinový cyklus nabízí účastníkům osvědčený postup pro rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ/SŠ (či při volnočasové aktivitě zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti).

V pražském kurzu, který proběhne od 18. 10. do 3. 12., zbývá už jen pár volných míst!

Přihlásit se můžete on-line - KLIKNĚTE ZDE

Účastníci se v  průběhu kurzu seznámí s principy rozvoje čtenářské gramotnosti, ale i řadou v praxi využitelných metod a postupů, které pomáhají žákům, aby si získali pozitivní vztah k četbě. Předávání výše uvedeného je koncipováno tak, aby si účastníci mohli vše aktivně vyzkoušet a prostřednictvím autentického prožitku prohloubili vlastní čtenářskou zkušenost, která je nezbytná pro výuku čtenářské gramotnosti ve školách či volnočasových zařízeních.

V kurzu představované metody a postupy jsou přenositelné do pedagogické praxe účastníků, k čemuž jsou účastníci vedeni skrze pravidelné plánování aplikace vyzkoušeného. Proto v průběhu vzdělávacího cyklu účastníkům nabízíme příležitosti své plány i realizace konzultovat jak s lektory a účastníky kurzu, tak se zkušenějšími učiteli (osobně, e-mail, skype).

Kurz je koncipován obdobně jako 80hodinový kurz „Tisíc možných cest k podpoře čtenáře“, nicméně se jednotlivým tématům nevěnuje tak hluboce. Je alternativou pro ty zájemce, kteří se vzdělávání nemohou věnovat po dobu osmdesáti hodin. Tj. účastníci získají podobný rámec, ale metod, které budou v kurzy používány, a lekcí, jež si účastníci vyzkouší, bude zařazeno méně.

Dostatečný čas věnujeme poznání dětské literatury, včetně hledání tzv. didaktického potenciálu konkrétních knih a textů, protože využití současných knih považujeme pro rozvoj dětského čtenářství za zásadní a současně „doporučování knih“ tvoří jeden v našich osvědčených tří pilířů čtenářské gramotnosti.

Čtyřicetihodinový kurz nabízí ucelený program, je vhodný pro pedagogy, příp. knihovníky (mimo rámec DVPP), kteří chtějí do oblasti rozvoje dětského čtenářství získat hlubší vhled, ale z nejrůznějších důvodů jim nevyhovuje 80hodinový rozsah kurzu.

Probíraná témata:

  • „Čtenářské zrcadlo“ – reflexe sebe sama jako čtenáře a učitele čtení
  • Definice čtenářské gramotnosti
  • „Každá kniha je jiná“ – seznamování se současnou českou literaturou
  • „Tři pilíře“ – základní postupy rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků
  • „Čteme si společně“ – možnosti čtení jednoho společného textu
  • „Útěcha z literatury“ - didaktický potenciál textu
  • „Učitel čtení“ – plánování čtenářských lekcí s prvky akčního výzkumu