home
logo facebook

Dobrovolnictví v Nové škole

Obecně prospěšná společnost Nová škola hledá dobrovolníky pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Budeme také rádi za jakýkoli hmotný dar.


Aktuální možnosti zapojení najdete zde.


Hledáme:

1. Lektory

současné a budoucí studenty pedagogických oborů, pedagogické pracovníky, studenty hledající praxi, nadšence z oboru a osoby se zájmem o naši cílovou skupinu.

Časová náročnost: od 1  hodiny týdně. Podmínkou je trvalejší spolupráce.

Náplň práce: výuka (interaktivní a hravou formou) malé skupiny žáků zapojených do projektu Rozlety, pomoc při řešení aktuálních problémů s probíranou látkou, pozitivní  motivace dítěte ke vzdělávání a docházce do školy.

Předpoklady pro pozici: chuť učit (vzdělání či praxe výhodou), dlouhodobost, spolehlivost, alespoň základní časová flexibilita, trestní bezúhonnost.

 

2.  Mentory/tutory

dobrovolníky budující si kamarádský vztah s dítětem formou pravidelného setkávání a podpory při řešení školních či osobních problémů.

Časová náročnost: 4 hodiny za 2 týdny (v případě 1 dítěte). Trvání spolupráce dle možností dobrovolníka a zájmu dítěte.

Náplň práce: setkávání se a povídání si s dítětem v Nové škole, v rodině dítěte či na jiném předem dohodnutém veřejném místě, spolupráce při řešení konkrétních aktuálních problémů dítěte, motivace dítěte ke vzdělávání a docházce do školy.

Předpoklady pro pozici: schopnost naslouchat, schopnost vcítit se do druhého, trestní bezúhonnost, ochota spolupracovat dlouhodobě, jistá časová flexibilita, spolehlivost pravidelného dodržení domluveného termínu setkání, tolerance.

 

3. Fotografa

Časová náročnost: 4 hodiny za 1 měsíc, zcela dle vzájemné dohody. Trvání spolupráce dle možností dobrovolníka.

Náplň práce: a) občasná fotodokumentace dění v organizaci a našich aktivit, b) občasné zrealizování jednorázové fotografické dílny pro děti 2. stupně ZŠ či středoškoláky – jejich inspirování k fotografii coby možnému způsobu trávení volného času.

Předpoklady pro pozici: komunikační dovednosti – schopnost atraktivně představit svou práci a vysvětlit její základy laikům, odborné dovednosti, vlastnictví adekvátní techniky, ochota věnovat čas alespoň základnímu zpracování shromážděných fotografií.

 

4. Dobrovolníky na volnočasové aktivity dětí

Časová náročnost: cca 4 - 6 hodin měsíčně. Trvání spolupráce dle možností dobrovolníka.

Náplň práce: schopnost využít svého byť velmi netradičního koníčku či profese k motivaci dětí v oblasti aktivního trávení jejich volného času – nabídnutí koníčku či profese dětem a sdílení s nimi při osobním setkání (obvykle v sobotu cca půl dne), např.: astronom – amatér na hvězdárně, sportovní trenér, geocaching v Praze či nejbližším okolí, fotografování, netradiční návštěva pražského muzea či technické nebo historické památky bez nutnosti hradit vstupné, představení netradičního pracoviště, návštěva divadla či sportoviště bez nutnosti hradit vstupné apod. Budete překvapeni, co všechno lze šikovně vytěžit :-) .

Předpoklady pro pozici: kreativní nápady, ochota je sdílet s dětmi, volná sobota v měsíci a ochota věnovat ji skupince dětí.

 


Chcete se zapojit?

1. Vyplňte on-line formulář zde: dotazník pro dobrovolníky

2. Kontaktujte koordinátora dobrovolníků Michal Kryla na emailu michal.kryl@novaskolaops.cz nebo telefonu 737 544 773 

3. Nebo si zde stáhněte přihlášku a spolu s krátkám motivačním dopisem ji pošlete na výše uvedenou emailovou adresu.

Koordinátor se s Vámi poté spojí a dohodne termín osobního setkání.

 

Děkujeme Vám.

Bez lidí, kteří chtějí nezištně pomáhat, se naše poslání naplnit nepodaří.

—————————————————————————————————————-

Zkušenosti naší bývalé dobrovolnice Katky , publikované na serveru www.dobro.cz :

“V neziskové organizaci Nová škola jsem pracovala v době studií bohemistiky na vysoké škole v druhé polovině 90. let. Jednou týdně jsem jezdila doučovat romské děti češtinu. Cílem bylo poskytnout romským žákům individuální podporu v českém jazyce a matematice, aby měli šanci udělat přijímací zkoušky na střední školy. Několik chlapců a dívek docházelo na doučování nepravidelně – vzpomínám si na Marušku, která možnost vzdělávat se velmi uvítala a byla velmi pracovitá, ale nemohla na setkání vždycky přijít, protože musela obstarat své sourozence, nakoupit, uvařit, uklidit… Romské děti byly vždy pozitivně naladěné, veselé a nesmírně hodné. Po krátké době mi hlásily, že se zlepšily ve škole a mají teď lepší známky z češtiny. Stačilo tak málo! Měla jsem je ráda. Když jsem později začala učit na gymnáziu, natočil lektor z Prázdninové školy Lipnice s těmito dětmi rozhovor na video a pouštěl ho mým novým studentům na kurzu Go! jako součást mého medailónku. Děti si na mě ještě pamatovaly a mluvily o mně jen v dobrém.”

Naše projekty