home
logo facebook

Pražské čtenářské kluby

 • Plný název: „Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“
 • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018
 • Období realizace: 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018
 • Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a státního rozpočtu ČR.
 • Celkový objem dotace: Kč 7.404.000,-

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak, aby přispívaly k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u běžných českých dětí 1. stupně, ale i jejich spolužáků z řad dětí s odlišným mateřským jazykem. Svou roli tedy bude hrát i rozvoj gramotnosti jazykové, v našem případě českého jazyka.

Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě, že děti nemají kladný vztah k technice čtení. Zároveň poskytují bezpečné prostředí pro rozvoj čtenářství nejen dětem, ale především pedagogům a ideálně knihovníkům, kteří je v tandemu vedou – mohou si zde zkoušet aktivity a postupy, k nimž by se v rámci své běžné práce neodhodlali.

Věříme, že čtenářský klub, jako proinkluzivní prostředí, bude prostřednictvím zapojených pedagogů (tzv. manažerů čtenářských klubů) přenášet poznatky i do běžného prostředí dané školy, kde se žáci budou učit respektovat sociokulturní odlišnosti prostřednictvím současné dětské i zahraniční literatury.

Zároveň výzkumně ověříme efekt této formy neformálního vzdělávání na vzájemné žákovské vztahy v oblasti respektování sociokulturních odlišností, na vztahy mezi školou, pedagogy a žáky, resp. na vztah členů klubů ke knihám a četbě.

PARTNERSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • ZŠ a MŠ Angel v Praze 12
 • ZŠ Praha 4, Květnového vítězství
 • ZŠ Campanus
 • ZŠ Praha 10, Olešská
 • ZŠ K. Čapka, Praha 10, Kodaňská
 • ZŠ nám. Curieových
 • FZŠ prof. Otakara Chlupa
 • ZŠ s RVJ Praha 13, Bronzová
 • ZŠ Praha 9 – Kyje, Šimanovská
 • ZŠ a MŠ Petra Strozziho