home
logo facebook

Desatero asistenta pedagoga

 

  1. Podporuje dítě při začlenění do kolektivu.
  2. Každé dítě je osobnost a jako s osobností s ním jedná.
  3. Neupřednostňuje jedno dítě před druhým, pokud je potřeba, věnuje individuální péči i jiným dětem.
  4. Různými mezikulturními aktivitami stmeluje třídu.
  5. Pomáhá učiteli s plánováním individuálního přístupu.
  6. Motivuje dítě k lepším výkonům, spolupracuje s dítětem i mimo vyučování.
  7. Vytváří výukové pomůcky "na míru". 
  8. Používá různé didaktické hry.
  9. Využívá pedagogických metod a zásad.
  10. Spolupracuje s rodinou dítěte.