home
logo facebook

JABOK a Nová škola nabízí pražským asistentům sérii supervizních setkání, účast je zdarma

Nová škola o.p.s ve spolupráci s VOŠ JABOK vás zve na

Semináře sdílení a reflexe situaci z praxe

4 setkání pro skupinu asistentů pedagoga z pražských škol

Účast pro asistenty je ZDARMA!

  • Kdy: 29.11., 5.2., 9.4. a 28.5. vždy od 15 do 19 hodin
  • Místo konání: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, 120 00 Praha 2

Nabízíme semináře pojaté jako respektující setkávání ve skupině asistentů pedagoga se zkušenou pedagožkou, terapeutkou a supervizorkou Mgr. Veronikou Karoušovou. Setkání budou zaměřena na sdílení a reflexi situací z praxe. 

Preferujeme přihlášení na celý cyklus 4 setkání umožňující dlouhodobý růst. Skupinu můžeme doplnit jednorázovými zájemci do naplnění kapacity 10 asistentů.

POZOR: SETKÁNÍ 5. 2. JE JIŽ PLNĚ NAPLNĚNO, STÁLE SE ALE MŮŽETE HLÁSIT NA DALŠÍ TERMÍNY - UŽ ALE JEN JAKO NÁHRADNÍCI.

Přihlásit se můžete on-line: klikněte zde

Pro bližší informace kontaktujte Alžbětu Matochovou, alzbeta.matochova@novaskolaops.cz

Náklady na seminář jsou asistentům hrazeny donorem: Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy. Řešitel: Jabok. Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325

Víme, že práce asistenta je často velmi náročná. Vyžaduje schopnost práce s dítětem podle jeho individuálních potřeb i se všemi dětmi ve třídě. Asistent také potřebuje dobře komunikovat s učitelem i rodiči. Situace, které řeší, jsou často emočně náročné. Někdy nezažívá dobrou podporu v týmu pedagogických pracovníků školy, hranice jeho práce nejsou vždy jasné...

Co konkrétně trápí vás?

Vytvoříme prostor pro sdílení zcela konkrétních podnětů z praxe. Pomocí vzájemného naslouchání, nabízení nových pohledů a reflektování zažitého chceme umožnit asistentům pedagoga nacházet řešení aktuálních i dlouhodobých problémů a obnovu pracovních sil. Zároveň týmová spolupráce asistentské skupiny dává zažít přijetí, ocenění a nové impulsy do vlastní práce.

Semináře jsou navrženy tak, aby umožňovaly asistentovi spolu se skupinou svou práci reflektovat dlouhodobě během školního roku a pomohy mu tak v dalším profesním růstu.

Chybí vám možnost supervize ve vašem regionu nebo škole?

Pokud vnímáte potřebu asistentské supervize a ve vašem regionu ji nemáte, můžeme pro skupinu 10 asistentů uspořádat supervizi na míru a přijet za vámi. Supervizi lze také domluvit pro školu.

Pro bližší informace a domluvu nás kontaktujte na stejné adrese alzbeta.matochova@novaskolaops.cz.