home
logo facebook

Jak je vidí účastníci?

Vybrali jsme několik reflexí proběhlých kurzů. Všechny (i ty, které jsme nevybrali) jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Děkujeme všem účastníkům a doufáme, že budou moci použít své poznatky v praxi.

Protože známe přísloví, že každá liška si chválí svůj ocas a také to, že samochvála nevoní, nevybírali jsme pouze pozitivní ohlasy;-).


 Čtenářské kurzy pro MŠ

 • „Zjistila jsem konečně, jak má vypadat dílna čtení. Moje vlastní děti ji ve škole mají a bojím se, že to ve škole prožívají jinak. Jakmile přijedu domů, hned se zeptám, jak to dělají.“
  Veronika, čtyřicetihodinový kurz pro MŠ
 • „S kurzem jsem velmi spokojená. Nejen, že plní má očekávání, ale dokonce je předčil a dozvěděla jsem se zatím spoustu věcí, které jsou velmi užitečné, takže spokojenost je jediné, co mohu říci. Těším se na příští lekci.“
  Účastnice čtyřicetihodinového kurzu pro MŠ
 • „Dnešní seminář naplnil má očekávání, změna lektorky vnesla nové pohledy, přístupy ke čtenářským klubům. Utvrdil se ve mně názor, že kluby do MŠ patří a mají v nich své místo.“
  Iva Čermáková, čtyřicetihodinový kurz pro MŠ
 • „Nejpřínosnější pro mě byly ukázky pro práci s dětmi, jak je zaujmout, jak a co říkat plus ukázky a typy na knihy. Ještě bych potřebovalavíce odvahy a podpory k realizaci a komunikaci s vedením MŠ. Děkuji za příjemně strávený čas a inspiraci v tolika oblastech. Moc milé prostředí a přístup!“
  Účastnice osmihodinového kurzu pro MŠ
 • Ocenila jsem především možnost sdílení s ostatními, seznámení s novými knihami, inspirace do práce s dětskou literaturou. Momentálně jsem plná pozitivních dojmů, takže mě ani nenapadá, co dalšího bych mohla potřebovat. Děkuji za příjemnou, otevřenou a inspirující atmosféru.“
  Účastnice osmihodinového kurzu pro MŠ
 • „V semináři pro mě byla nejpřínosnější praktická část – ukázak práce prezentace knihy. Pro vlastní práci bych potřebovala další publikace v oblasti dětské literatury, nápady na další čtenářské dílny. Seminář byl velmi příjemný, pro mě jako laika bylo zasvěcení do práce s knihou velmi přínosné.“
  Lucka Daňková, osmihodinový kurz pro MŠ
 • „Jednička dvakrát podtržená – první kurz, kde jsem vydržela až do konce. Většinou odcházím po 1,5 hodině.“
  Paní Čáslavová, osmihodinový kurz pro MŠ
 • „Při dnešním semináři jsem se dozvěděla něco nového týkajícího se založení čtenářského klubu pro předškolní děti. Líbilo se mi podání a možnost samostatného praktického využití během semináře – práce s knihou, anotace apod. Moc děkujeme paní lektorce.“
  Účastnice, osmihodinový kurz pro MŠ
 • „Myslím, že použiji většinu věcí, které tu zazněly. Mám je zapsané. Dále jsem se podívala i na různé knihy, které ráda blíže prozkoumám na internetu a poté je možná zakoupím. Se vším jsem byla spokojená, obzvlášť s přátelskou sestavou v menším počtu. Ráda Vás opět uvidím a přemýšlejte, prosím, o Jihlavě.
  Mirka, osmihodinový kurz pro MŠ
 • „… Určitě si umím představit klub při naší MŠ. Poznala jsem spoustu nových knih, které určitě použiji při práci s dětmi. Nejprve začnu tyto znalosti uplatňovat ve své smíšené třídě. Děkuji moc za zkušenosti!“
  Účastnice, osmihodinový kurz pro MŠ

KURZY V RÁMCI VÝZVY Č. 56

 • „Školení proběhlo v příjemné atmosféře. Výstup lektorky velmi profesionální. Oceňuji názorné příklady, otázky, zapojení do diskuse, poutavý výklad, poskytnutí pomůcek a interaktivních odkazů, kde hledat náměty, postupy, metody.“
  Účastnice otevřeného osmihodinového kurzu ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56 
 • „Díky za spoustu zajímavých podnětů. Oceňuji zaměření na praktickou realizaci. Dramatizace a knihy k sobě patří :-).“
  Účastnice otevřeného osmihodinového kurzu ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Zajímavý seminář k využití čtenářských dílen, zajímavá forma. Seznámení s obsahem čtenářských dílen, vhodná motivace k četbě. Nechybělo citlivé, ale aktivní zapojení účastníků semináře.“
  Účastnice otevřeného osmihodinového kurzu ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 •  „+ velmi přínosný seminář, + praktické ukázky, + zkušenosti z praxe, + nové informace a materiály, + zapojení účastníků do školení. Žádné zápory jsem nenašla :-).“
  Účastnice otevřeného osmihodinového kurzu ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Ocenila jsem představení možností rozvoje čtenářství u handicapovaných žáků. Výzva 56 nám umožní nákup nových knih, což obohatí žáky a umožní jim objevení nového literárního světa.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 •  „Seminář naprosto splnil má očekávání. Kromě nových informací a zkušeností jsem se i pobavila. Info využiji nejen v rámci výzvy č. 56, ale i ve své další práci. Velmi oceňuji, že jste veškeré aktivity směřovala přímo k dětem s postižením.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Seminář byl zajímavý. Velice se mi líbily konkrétní ukázky, jak pracovat s dětmi při výuce. Líbila se mi zábavná forma práce s knihou (hra na pomoc v lahvi). Děkuji.“
  Účastnice otevřeného osmihodinového kurzu ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Kurz Jak založit čtenářský klub: lektorka byla výborně připravená, kurz byl dobře strukturován, vystupování paní lektorky bylo velmi příjemné. Pro obsah kurzu dokázala dobře zaujmout a motivovat pro práci. Líbila se mi cvičení, která během kurzu proběhla a názorně ukázala, jak pracovat s knihou s různými skupinami dětí. Absolvování kurzu je pro mě osobně přínosem.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Školení bylo přínosné ve smyslu obohacení hodin čtení – nové nápady, proniknutí do smyslu výuky čtení. Velmi se mi líbí, že žáci mohou pracovat s knihou podle vlastního výběru. Informace jste nám podala srozumitelně. Velmi jsem uvítala doprovodné názorné ukázky jak pracovat.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Zajímavý zdroj nových informací, možností, jak zpestřit, zlepšit, zkvalitnit výuku a přivést děti ke knize, ke čtení, k zamyšlení se nad knihou, jak s ní pracovat, využít ji v plném rozsahu.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • Školení se mi velmi líbilo, sice mám kurz Kritického myšlení, ale velmi praktické pro mě bylo třeba propojení V – CH – D a skládankového učení (obě metody jsem nikdy nepoužila společně). Dále velmi děkuji za aktivity s knihami, dopis a odpovědi na něj zkusím s žáky při nejbližší čtenářské dílně. Rozhodně šlo o setkání podnětné a vhodné pro uvědomění si, co bych měla zařazovat více. Díky.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Pro svoji práci hlavně využiji vaše různé typy kontrolních otázek při práci s textem. Děkuji.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Přínosné odpoledne, možná méně přestávek a více bleskových ukázek metod/aktivit – není nutné vše prožít, ale jen stačí slyšet, učitel si dotvoří. Skvělý profi přístup!“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Většina mých očekávání byla splněna. Děkuji za celé odpoledne. Máme v hlavě teď spoustu nápadů. Uvítala bych informaci, kde a podle čeho texty vybírat s ohledem na věk. Rozhodně mám dobrý pocit.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56 
 • „Ta část s Mendelem byla trochu náročná, možná pro střední školu, ale ostatní bylo super! A knihu Čik si určitě seženu. Díky.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Čekala jsem více podnětů pro praxi v 1. – 4. třídě, doporučení literatury atp. Nejvíce se mi líbila první část přednášky, zklamala mě práce s textem o Mendelovi – nezáživné. Největší přínos budu mít z vytištěného materiálu „Možné úkoly k dílně čtení“. Přesto moc děkuji.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Poslední aktivita s dopisem se mi líbila nejvíc, bylo tam napětí, očekávání. Být dítětem, určitě bych čtenářské dílny uvítala – já jsem nikdy nic takového nezažila. Líbil se mi stůl plný knih a možnost si je prolistovat. Na práci s odborným textem by asi bylo třeba samostatné školení.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Oceňuji jiný úhel pohledu na čtenářství. Jsem ráda, že všichni slyšeli, co je třeba dělat, aby děti četly lépe. Myslím, že 8 hodin mohlo přinést více konkrétních metod, více tipů na knihy, více konkrétních textů. Jsem ráda za prožitkové semináře, ale za osm hodin bych chtěla dostat více, také proto, že bylo zjevné, že máte hodně zkušeností.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Moje očekávání se naplnila. Poznala jsem nové metody, které mohu využít ve čtenářských dílnách a také pro motivaci žáků ke čtení. Díky praktickým ukázkám jsem měla možnost si činnosti vyzkoušet a lépe pochopit jejich princip. Kurz se mi velmi líbil a jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Se čtenářskými dílnami jsem se setkala tento rok poprvé a toto setkání pro mě bylo velmi přínosné.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Ocenila jsem získání inspirace k motivaci dětí ke čtení nejen knih, ale i třeba zajímavého tetu, odborného textu… Při čtení odpovědí na dopisy neznámému žadateli je ale potřeba být opatrný, je to někdy dost diskrétní záležitost a také odpovědi dětí nemusí být vždy milé.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Zaujal mě podvojný deník, metoda V – CH – D, ale nelíbil se mi text o Mendelovi – zdál se mi nudný a nesrozumitelný. Líbila se mi práce s dětskými knihami. Celkově šlo určitě o velmi přínosné a zajímavé školení. Děkuji.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56 
 • „Pro mě to byl přínosný seminář. I když jsem většinu věcí už znala, ráda jsem si je zopakovala a zažila je v roli žáka. Asi bylo ale málo času – chtělo by to pokračování.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Seminář byl veden výbornou formou. Uteklo to, nic se nevleklo. Dostalo se na otázky, které byly zodpovězeny. Vyzkoušeli jsme si i nějaké praktika, jak vést dílnu. Super.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Seminář mi velice pomohl v utříbení a urovnání myšlenek, jak má čtenářská dílna vypadat. Jsem velice spokojená.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Seminář byl pro mne velmi zajímavý. Nevěděla jsem, co očekávat. Během celého dne jsem neměla pocit nudy. Přínosy: zajímavé hodiny ve čtení, nové činnosti, vzbuzující zájem o knihy, které vůbec neznám.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Děkuji za informace, názorné ukázky, inspiraci i nápady. Určitě využiji v praxi. Skvělé lektorky se skvělým přístupem.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Díky za základní vysvětlení pojmů. Netušila jsem rozdíly mezi lekcí a dílnou, po vašem vysvětlení už netápu. Moc jsem ocenila praktické ukázky, už se těším, až to budu zkoušet s dětmi.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Ujasnila jsem si představu o tom, jak má vypadat práce s dětmi při čtenářské dílně. Jak vést práci při čtení, jak čtení zpestřit. Důležité jsou pro mě i odkazy a seznamy knih. Moc se mi to líbilo z důvodu praktické a jasné použitelnosti.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Školení mi pomohlo získat základní informace o čtenářských dílnách. Moc se mi líbilo. Důležité jsou pro mne odkazy.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Celá akce se mi líbila, určitě jsem získala mnoho inspirace a dobrých rad. Většinu nových poznatků stoprocentně zužitkuji.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Nalejvárna v časové tísni. Lektorky úžasné, skvělé příklady a ukázky do praxe. Většinu věcí dělám a to, co jsem nedělal, začnu dělat.“
  Účastník osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Jeden z nejlepších seminářů, které jsem v poslední době absolvovala. Získala jsem spoustu nových nápadů na práci s knihou. Velmi dobré je vyzkoušet si vše v praxi, sama na sobě.Práce paní lektorky vynikající, ani po více než šesti hodinách necítím únavu, klidně bych pokračovala dál. Víc takových seminářů a lektorů!!“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56 
 • „Děkuji za oživení a připomenutí metod čtenářské dílny. Seminář měl spád, vše bylo jasné a srozumitelné. Paní lektorka působila milým a příjemným dojmem.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56 
 • „Seminář byl příjemný a poučný. Navnadil mě na dočtení knihy Pan Smraďoch. Obohatil mě o nové metody, které s žáky ráda vyzkouším.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Ze začátku jsem byla rozpačitá až skeptická, ale postupně mě problematika a přístup paní lektorky „vtáhly“ do děje. Děkuji.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56
 • „Moc děkuji lektorce za super přednášku. Cvičení mě bavila, byla zajímavá i zábavná. Měla jsem strach, že budeme jen poslouchat nebo budeme zkoušeni z textů knih nebo z autorů. Vše mě obohatilo a otevřelo nový prostor pro výuku. Určitě budu využívat i mimo výzvu.“
  Účastnice osmihodinového kurzu „na klíč“ ke čtenářským dílnám v rámci výzvy č. 56

Starší reflexe

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, 3. 9. 2015

 • Dobrý den, vážená paní lektorko,

přijměte od nás upřímné poděkování za seminář, který jste pro nás uskutečnila ve čtvrtek 3.9. na téma " čtenářské kluby."
I když většina z nás jsme zkušené pedagožky, připravila jste pro nás spoustu nových věcí, které budeme uplatňovat na svých svěřencích. Zvolila jste zajímavou formu, takže jsme až do konce byly provokovány k přemýšlení a vlastnímu tvoření.

S pozdravem učitelky a vychovatelky ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

Holešov, 1. 7. 2015

 • Obsahově – výborné, spousta praktických rad, využiji v hodinách
 • Forma – na začátku byly trochu prostoje s tím, jak dnešní školení strukturovat, jinak výborné
 • 8 hodin na začátku prázdnin je opravdu nálož, ale obě dvě jste to zvládly na jedničku s hvězdičkou
 • Kurz mi přinesl pár nových nápadů, které v projektu použiji. Přípravu si myslím zvládnu, ale stále nevím, jestli je mi jasná forma a schéma. Děkujeme za inspirace.
 • Kurz se mi líbil, protože jsem se dozvěděla, jak postupovat při realizaci čtenářských dílen. Takže jsem načerpala inspiraci do svých hodin. Myslela jsem si, že se seznámím s nějakými knihami, které jsou vhodné i na druhý stupeň.
 • Jasné, srozumitelné, výstižné. Spousta pěkných nápadů.
 • Seminář splnil moje očekávání. Ujasnila jsem si hodně věcí. Myslím, že si vše budu ověřovat!
 • Inspirující a věcné. Děkuji za nové nápady.
 • Školení o založení čtenářské dílny bylo z hlediska obsahu přínosné. Metody, které jsou v praxi využívány, byly prezentovány jasně a výstižně. Školení mohlo být doplněno o videoukázky ze čtenářské dílny konkrétně (ukázka jak pracují děti)
 • Školení splnilo mé očekávání. Do této doby jsem nevěděla, jak si poradit. Zajímavé a přínosné byly praktické ukázky ČD, ČL.
 • Formy vedení kurzu mi vyhovovaly, protože vždycky je lepší se učit na konkrétních činnostech. Líbila by se mi větší nabídka metod práce s knihou. Školení se mi líbilo, splnilo mé očekávání.

Přerov, 22. 6. 2015

 • Kurz se mi líbil. Na můj vkus byl dost praktický. Myslela jsem, že se dozvíme spíše teoretické věci týkající se projektu. Miluji když mi nekdo čte, máte u mne velké+. 
 • Spokojenost. Pozitivní přínos k práci v LV na II. stupni. 
 • Se školením jsem byla spokojena, velmi vyzdvihuji lekce paní knihovnice; měly výborný scénář, byly plynulé, plně soustředěné a měly informační hodnotu. Očekávala jsem "návod", tj. praktické uchopení dílen či alespoň inspiraci - a dostalo se mi ho. Děkuji ❤
 • Děkuji za příjemně strávený čas. Seminář se mi líbil. Předčil má očekávání. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných rad, námětů... Myslím, že po absolvování Vašeho semináře budu schopná vytvořit nějaké čtenářskě lekce. Už se toho tolik nebojím a mám určitou představu. Už se moc těším. 
 • Výborný obsah i forma podání. Spousta inspirací a nápadů. 
 • Děkuji za inspirativní kurs. Nyní vím, jak na čtenářské dílny. Výborné nápady, tipy na hodiny čtení. 
 • Školení bylo podnětné, inspirativní. Získala jsem základní přehled, co se od "čtenářských dílen" očekává. Užitečné jsou i sdělené kontakty a webové stránky. Celkové hodnocení: určitě kladné. 
 • Dobře připraveno k tématu, úroveň materiálů vysoká. Praktické školení na dané téma bez suchopárné teorie. 
 • Velmi užitečný seminář, oceňuji konkrétní ukázky a náměty. Zápor: nevhodné pro psaní a dělání poznámek (stoleček!).

Liberec, 21. 8. 2015

 • Seminář byl poučný, příště bych volila kratší délku. Uvítala bych nějaké stolečky na odkládání knih a pomůcek. Dostalo se nám dobrých rad, ať už návodů, pomůcek, webových stránek.
 • Přehledně a strukturovaně jsem se dozvěděla o metodách čtenářská dílna a čtenářská lekce. Lektoři měli jasný, srozumitelný a věcný projev přiměřený okolnostem. Materiály vyhovující. Lektoři – praktický a odborný pohled. Atmosféra – bezpečná, klidná, tvořivá, navádějící, aktivizující. Děkuji lektorům za jejich profesionální přístup, schopnost sdílet a předávat zkušenosti.
 • Děkuji za toto pracovní setkání, které naplnilo moje očekávání. Dozvěděla jsem se, jak vypracovat čtenářské dílny, seznámila jsem se s metodami, dostala informace, kde najdu další lekce. Díky za sdílení dnešního dne, určitě to nebyl promarněný čas .
 • Seminář mi ukázal nové cesty, jak pracovat s knihou, aby o ni měly děti zájem. Potvrdilo se mi, že mnohé věci s dětmi dělám v rámci hodiny čtení. Bylo to pro mě přínosné i co se týká informací v čtenářských dílnách. Děkuji.
 • Seminář mi pomohl pochopit, jakým způsobem pracovat s dětmi ve čtenářských dílnách. Nejpřínosnější částí byla ukázka čtenářské lekce (Pan Smraďoch), dále problematika vypracování tematických plánů – výborně vysvětleno.
 • Obsah jasný, výstižný, srozumitelný, dobré nápady a inspirace. Velmi blbé – sezení v kruhu bylo ok, ale chyběly stoly, jsem zkroucená jak paragraf.
 • Líbily se mi ukázky práce s knihou, možnosti. Možná se více zaměřit na formu, jakou po nás bude chtít ministerstvo.

 Jak založit čtenářský klub pro předškoláky, 8. 10., 7. 11. 2015

 • Byl to jeden z nejlepších a nejpodnětnějších seminářů, děkuji za něj. Získala jsem především inspirace, jak rozvíjet předčtenářskou gramotnost v předškolním věku. Ocenila bych pokračování rozvíjející dané téma.
 • Při kurzu jsem ocenila příležitost sdílení s ostatními, seznámení se s novými knihami, získala jsem novou inspiraci do práce s dětskou literaturou. Panovala příjemná, otevřená a inspirující atmosféra. Jsem momentálně plná dojmů, takže mě nanapadá, jakou podporu bych dál potřebovala…
 • Děkuji za příjemně strávený čas a inspiraci v tolika oblastech. Setkaly jsme se v moc milém prostředí, Váš přístup byl skvělý. Nejpřínosnější pro mě byly ukázky pro práci s dětmi, jak je zaujmout, jak a co říkat plus ukázky a typy na knihy. Potřebuji více odvahy a podpory k realizaci a komunikaci s MŠ.
 • Seminář byl velmi přínosný, pro mě jako pro laika bylo zasvěcení do školení velmi přínosné a děkuji za něj moc. Nejpřínosnější byly praktické části: ukázky práce, prezentace knih. Ocenila bych nápady na další čtenářské dílny, uvítala bych další publikace v oblasti dětské literatury.
 • Velice, velice pozitivní hodnocení celého kurzu, velmi přínosné, příjemné – děkuji. Ocenila jsem především možnost seznámit se s novými knihami, možnost jejich prohlédnutí na místě a získání info o čtenářském klubu v MŠ. Moc bych uvítala rozšiřující seminář – stejné téma, ale další časový prostor.
 • Lektorka Mirka je velmi přátelská, vědoma si svých kvalit, které šíří s dobrým záměrem a přesvědčením. Oporou jí je zpětná vazba, na které staví svou další práci. Příjemné pro mě bylo úplně vše. Jak dětem knihu nabídnout, jak s ní poutavě pracovat, praktické ukázky a doporučení (metody, didaktické pomůcky). Potřebuji všechny knihy zmíněné na semináři – velmi poutavé, přínosné. Iva Čermáková
 • Bylo to skvělé, děkuji! Nejpřínosnější bylo: tipy na pěkné dětské knihy, možnost vyzkoušet si v praxi aktivity dílen i lekce čtení, sdílení zkušeností. Pro svou další práci bych ještě potřebovala: spoustu peněz na knihy , hodily by si další pracovní tipy (uvažuji o přihlášení se do 40ti hod kurzu…).