home
logo facebook

12. 8. - 18. 9. 2019 / Praha / Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost), akreditovaný MŠMT pod Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

  • datum konání kurzu: 12. 8. - 18. 9. 2019
  • místo konání kurzu: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 
  • celková doba kurzu: 100 hodin (80 hodin teoretická část, 20 hodin praxe)
  • cena kurzu: 10.000,- Kč (v ceně jsou zahrnuty veškeré materiály 
  • kontaktní osoba: Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, telefon: 775 515 350 (Prosím, raději SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)

Více podrobností o kurzu najdete zde.

Po odeslání přihlášky Vám na zvolený mail přijde automatické potvrzení. (Když ho nenajdete v doručené poště, zkontrolujte prosím, zda vám nespadlo do spamu.) Pokud se tak nestane, kontaktujte nás.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na účast v kurzu!

Obchodní podmínky najdete zde.

V případě jakýchkoliv nejasností či potíží se obraťte na koordinátorku kurzu.

V případě, že si kurz budete platit jako soukromá osoba, zadejte prosím do políčka "Fakturační údaje" adresu trvalého bydliště.

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Datum narození (den. měsíc. rok): *
Místo narození: *
Kontaktní osoba pro tuto přihlášku (vyplňte pouze v případě, že se liší od účastníka):
Kontaktní telefon: *
Kontaktní e-mail: *
Fakturační údaje: Název subjektu/jméno; sídlo/adresa; IČ; číslo bank. účtu *
Vaše současná profese: *

Jaké máte od kurzu hlavní očekávání?
Poznámky / Dotazy:
Obecně prospěšná společnost Nová škola se zavazuje použít poskytnuté osobní údaje pouze pro potřeby registrace. tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.