home
logo facebook

29.9., 13.10., 3.11. a 1.12. 2022 / Praha / Učíme se příběhem - učíme příběh v knihovnách

  • Realizace tohoto kurzu byla podpořena z programu Knihovna 21. století - K 21 a umožňuje nám jej uskutečnit za zvýhodněnou cenu.
  • Kurz je určen primárně pro KNIHOVNÍKY, nicméně je otevřen i dalším uchazečům (např. učitelům) s tím, že počty jednotlivých přihlášených budeme sledovat a v případě nutnosti přihlašování neknihovníků zastavíme.
  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112 (kurz je možné hradit ze šablon MŠMT)
  • doba trvání: 32 hodin
  • zvýhodněná cena kurzu: Kč 3.500,-
  • místo konání: Praha (místo bude upřesněno)
  • datum konání: 29. 9., 13. 10., 3. 11. a  1. 12. 2022 
  • lektorky: Mgr. Tereza Nakládalová, Mgr. Irena Poláková ad.
  • kontaktní osoba: Veronika Zelinková, veronika.zelinkova@novaskolaops.cz, 774 580 591

Podrobnější informace o náplni kurzu: klikněte zde

V případě, že si kurz budete platit jako soukromá osoba, zadejte prosím do políčka "Fakturační údaje" adresu trvalého bydliště.

Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Datum narození (den. měsíc. rok): *
Kontaktní osoba pro tuto přihlášku (vyplňte pouze v případě, že se liší od účastníka):
Kontaktní telefon: *
Kontaktní e-mail: *
Fakturační údaje: Název subjektu/jméno; sídlo/adresa; IČ; číslo bank. účtu *
Vaše současná profese: *