home
logo facebook

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO AP

.Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.,  otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 952/2015-1-166.

 • rozložení kurzu: tři ucelené bloky po čtyřech dnech (po - čt)
 • místo konání kurzu: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun
 • cena kurzu: 9.800,- Kč (v ceně je zahrnuto i ubytování)

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace, absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Absolvent získá po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§20). Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků.

 • Rozsah kurzu:

celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe

 • Datum a místo kurzu:

teoretická výuka bude probíhat v prostorách Vyšší odborné školy pedagogické Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun (ubytování v místě je zajištěno) - www.svatojanskakolej.cz
přednášky a semináře jsou rozděleny do tří bloků:  dvou čtyřdenních a jednoho třídenního (výuka v první dny bloků začíná v 15 hodin)

 • Cena kurzu:

9.800,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování během všech tří bloků)
možnost samostatného stravování (k dispozici je vybavená kuchyńka) nebo objednání stravování na místě (aktuální cenu najdete u konkrétního kurzu
 - nutno objednat předem!)

 • Kurz je určen:

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

 • Podmínky účasti:

dokončené základní vzdělání

 • Podmínky absolvování kurzu:

alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách a  seminářích
vykonání praxe 
záverečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
úspěšné složení závěrečné zkoušky

 • Přihlášení:

Pro přihlášení vyplňte přihlašovací formulář (najdete ho v pravém menu). Přihlášení je platné až po zaplacení faktury, kterou vám zašleme.

 • Kontaktní osoba:

Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, tel: 775 515 350 (Prosím, raději SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)