home
logo facebook

Mgr. Jana Pluhařová

Přes značnou řadu absolvovaných kurzů a vzdělávacích akcí jsem v první řadě učitelka. Učím na 1. stupni ZŠ Staňkov, okres Domažlice.

Srdce i můj osobnostní typ mě ale táhne k dalším činnostem vzdělávacího rázu spojeného se čtenářstvím a setkáváním se se zajímavými lidmi. Zcela jsem propadla konstruktivistické pedagogice, kterou preferuji ve své výuce. Tuto myšlenku se však snažím rozšiřovat i za zdi naší školy.

V současné době působím též jako lektorka programu RWCT a Nové školy, o. p. s., jejíž práci jsem blíže poznala díky projektu Školních čtenářských klubů, protože jsem jeden z klubů vedla.

Mou kariéru doplňuje i spolupráce na několika metodických materiálech či publikování v Kritických listech. Zároveň mě obohacuje má role mentorská a role párové učitelky v naší škole.

K mým dílčím úspěchům v oblasti koníčků patří psaní beletrie.