home
logo facebook

Na začátku dubna otvíráme nový kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, tentokrát v Praze

Po tříleté spolupráci jsme museli ukončit spolupráci s VOŠ Svatojánská kolej, pro zachování kontinuity jsme proto navázali spolupráci s pražskou VOŠ Sociálně pedagogickou a teologickou Jabok, které má na poli dalšího vzdělávání dlouholeté zkušenosti.. 

Nový kurz bude probíhat od 9. 4. do 23. 5. ve třech vícedenních blocích. 

!!KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA. DALŠÍ BĚH KVALIFIKAČNÍHO STUDIA JE PLÁNOVÁN NA DRUHOU POLOVINU SRPNA 2018. SEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FACEBOOK!!

Museli jsme ale přistoupit k několika změnám - tou nejvýraznější je, že kurz je nyní určen pouze absolventům SŠ, tj. nemohou se ho účastnit zájemci se základním vzděláním.

Kvalifikační studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu nově získá také kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Doufáme ale, že si i přes všechny změny budete nadále s naším kvalifikačním studiem spokojeni.

Základní údaje kurzu

  • název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).
  • organizátoři: VOŠ jabok ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • termín: 9. dubna - 23. května 2018 (1. blok: 9. - 12. 4.; 2. blok: 14. - 17. 5.; 3. blok: 21. - 23. 5. 2018)
  • místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
  • cena: 10.000 Kč
  • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání
  • datum zahájení přihlašování: 22. února 19:00