home
logo facebook

Jaro v botanické zahradě

V pátek 24. 4. 2009 se v rámci Klubu Hnízdo uskuteční návštěva Botanické zahrady v pražské Troji. Sraz je v pátek 24. 4. 2009 v 15.00 h v Nové škole, o. p. s., rozchod bude v 18.00 hodin u Botanické zahrady. Zájemci budou mít s sebou: podepsanou přihlášku na akci, platnou legitimaci na MHD nebo lístek na cestu domů. Kontaktní osoba: Kateřina Tykalová (katerina.tykalova@novaskolaops.cz).