home
logo facebook

Náš nový projekt Džas dureder pomáhá školám v Krásné Lípě a ve Šluknově

Na začátku února jsme zahájili nový projekt, díky kterému začaly ve školách v Krásné Lípě a ve Šluknově působit nové školní asistentky a asistentky pedagoga. Součástí projektu jsou i motivační besedy s romskými studenty, fotoworkshopy zakončené podzimními výstavami a neformální setkání rodičů s pedagogy. Projekt potrvá dva roky.

Krásná Lípa i Šluknov patří mezi regiony, kterým na nedávno zveřejněné Mapě vzdělávacího ne/úspěchu, kterou připravila výzkumná agentura PAQ research, patří tmavě červená barva. Ta značí, že jde o místo s velmi vysokým počtem vzdělávacích problémů na základních školách. Z tohoto i řady dalších důvodů se do těchto míst zaměřila naše pozornost a nový projekt nazvaný „Džas dureder“ (Jdeme dál).

Chceme díky tomuto projektu navýšit kapacity škol k individuální podpoře sociálně znevýhodněných žáků a posílit komunikaci a spolupráci s jejich rodiči. Intenzivní podpora a vstřícná komunikace totiž mají přímý vliv na motivaci k dalšímu vzdělávání,“ shrnuje hlavní cíle projektu jeho koordinátorka Barbora Šebová.

Kromě výše zmíněného zapojení školních asistentek a asistentek pedagoga jsou součástí projektu i motivační besedy s romskými studenty, protože mnoho sociálně znevýhodněných žáků v těchto školách pochází z historických důvodů právě z romských rodin. Na konci února jsme tak ve spolupráci se sdružením Romea uspořádali první setkání s žáky 7. a 8. ročníků. Vedl je Štefan Balog, který žáky zaujal nejen svým životním příběhem, ale i otevřeným přístupem. Žáci obou základních škol se v debatě setkali s dalšími třemi studenty, kteří jim vyprávěli o tom, jaké překážky museli překonat, aby dosáhli svých snů a cílů. „Zároveň je však upozornili na to, že člověk není nikdy sám a nesmí se bát říci si o pomoc. Naše žáky setkání velmi zaujalo a mnozí se při něm zapojili do diskuze o svém dalším studiu, plánech a snech,“ popisuje debatu paní Churáčková, nová asistentka pedagoga ve škole v Krásné lípě.

Děti měly o debatu opravdu zájem, řešili jsme s nimi možnosti podpory ze strany rodiny a další překážky, na které narážejí. Asi deset z nich si mě už přidalo na Instagram, takže můžeme být dále v kontaktu. Někteří z nich se třeba časem stanou našimi stipendisty,“ shrnuje své dojmy z debaty Štefan Balog ze sdružení Romea.

Výuka pohybem, fotoworkshopy a rodičovské kavárny

Další aktivitou projektu byl seminář kinestetického učebního stylu vedený lektorkou a ředitelkou ZŠ F. Bayera v Kopřivnici, Vlastou Gerykovou. Mezi pedagogy i asistenty sklidil velmi pozitivní ohlas, pochvalovali si jeho konkrétnost a praktičnost. Dozvěděli se z něj řadu nových informací o možnostech výuky pohybem a mohli si je rovnou i vyzkoušet. Aktivity, které si účastníci ze semináře odnesli, mohou využít ve výuce i během odpoledního doučování, v odpoledních klubech nebo během plánovaného letního příměstského tábora. Součástí projektu budou i fotoworkshopy s umělci ze světoznámého fotografického spolku 400 ASA. Ty mají na podzim příštího roku završit lokální výstavy a po novém roce 2024 i závěrečná výstava v Praze.

Během dvouletého projektu se na školách v Krásné Lípě a ve Šluknově budou konat i besedy s romskými autory a neformální rodičovská setkání s pedagogy neboli „rodičovské kavárny“.

Během celé doby trvání projektu budou žáci obou škol intenzivně podporováni v přípravě na vyučování - od předškoláků až po ty, kteří budou zakončovat základní školu.

„Máme dva roky na to, abychom v těchto školách co nejvíce podpořili vstřícnou, respektující a proaktivní komunikaci s žáky i jejich rodiči. Právě ta totiž, jak se nám na mnoha jiných místech osvědčilo, dokáže prolamovat ledy a umožňuje všem zúčastněným „jít dál“,“ odkazuje na název projektu Barbora Šebová.