home
logo facebook

Metodické materiály

  • Zavedení nízkoprahové pomoci se školou v prostředí knihovny
  •  Volnočasové aktivity s integračním potenciálem
  • Každý má své kořeny  integrační aktivita v prostředí knihovny

Materiály vznikly v rámci projektu Společně v knihovně (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000067), financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.