home
logo facebook

Zakončení školního roku

…A POTOM ZA ODMĚNU DO KINA

kdy: úterý 29. 6. 2010

kde – setkání: 15:00 hodin v Nové škole, o. p. s., poté společně odejdeme

kde – návrat: rozchod bude cca v 19.00 hodin před kinem

co s sebou: podepsanou přihlášku na akci, platnou legitimaci na MHD nebo lístek na cestu domů

pravidla: dodržování základních pravidel slušného chování; v případě, že dítě nedonese podepsanou přihlášku, nebude se moci akce zúčastnit

kontaktní osoba: Michal Kryl, mobil: 737 544 773

Konec školního roku se blíží, stejně jako vysvědčení. Víme, že na učení už teď moc myšlenek nemáte, a tak vás nebude me trápit ani v Rozletech.
Přijďte ale na poslední setkání před prázdninami. Můžete nám napsat vysvědčení se známkami podle svého uvážení, my vám řekneme, co se bude dít o prázdninách a po nich, dáme si něco dobrého… a pak půjdeme do kina.

Těšíme se na vás.