home
logo facebook

Bariéry a preferovaná opatření ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Zpráva si klade za cíl reflektovat názory a postoje pedagogů základních škol k vybraným otázkám vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.

Zobrazuje a interpretuje data získaná v rámci workshopů realizovaných v závěru projektu „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji“ (OP VK, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022).

Během těchto workshopů byla nejprve zhodnocena role školních asistentek, které v projektu pracovaly s žáky se sociálním znevýhodněním, a dále byla pozornost věnována širšímu kontextu bariér ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a nástrojům podpory, které by pedagogové ve vzdělávání těchto žáků uvítali.     

Zpráva je ke stažení ve formátu .pdf zde.

Naše projekty