home
logo facebook

Romano suno - soutěž v romštině

Romano suno – Romský sen je soutěž v romštině pro děti i dospělé ze všech koutů České republiky.

Organizujeme ji od roku 1997 díky podpoře dlouhé řady donorů.

 

Hlavním záměrem soutěže je dát dětem i dospělým, kteří ještě umí romsky, příležitost uplatnit tuto dovednost veřejně.

Do Romano suno účastníci buď zasílají své texty či videa v romštině, anebo se účastní jazykové znalostní soutěže.

Pro mnohé z nich je účast v soutěži vůbec prvním setkáním s psanou podobou romštiny. Musejí se tedy při psaní příspěvků vyrovnávat s nemalými obtížemi. Přesto dokážou tyto obtíže překonat a vydávají svědectví o tom, co se jim nebo jejich rodině přihodilo, co jim vyprávěli doma, co nebo koho mají rády…

Obsah příspěvků závisí na zadaných tématech, která jsou pro každý rok jiná. Vždy je součástí i téma volné či možnost napsat příspěvek formou básně. Videa zas může tvořit víc dětí najednou.

 

V soutěži Romano suno máme tři soutěžní kategorie.

1. Pisinas romanes (Píšeme v romštině)

Sem zasílají účastníci texty, které na jedno z témat daného ročníku napsali v romštině

2. Vakeras romanes (Mluvíme romsky)

Sem se zasílají videa, vytvořená na jedno z témat daného ročníku.

3. Džanas romanes (Umíme romsky)

Tato část soutěže je skupinová a prezenční. Skupiny z dětí a dospělých soutěží ve znalosti slovní zásoby a formulačních dovedností v romštině.

 

Novinky ze soutěže najdete také na facebooku - ve skupině Romano suno - Aven andre.

Texty v romštině překládáme do češtiny (v případě, že českou verzi textu nedodal sám autor nebo autorka). Vítězné příspěvky vybírá odborná porota složená z romských osobností, především ze spisovatelů.

Každoročně také vydáváme sborník Romano suno.