home
logo facebook

Školní asistentky se v Jaroměři – Josefově osvědčily, zůstávají i po ukončení projektu

TISKOVÁ ZPRÁVA - Díky projektu Nové školy, o.p.s., financovaného z prostředků fondu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů, pomáhaly od dubna 2015 do března 2016 více než stovce sociálně znevýhodněných romských žáků ve škole i mimo ni. Tím ale jejich práce nekončila – stejně důležité bylo budování mostů mezi školou a rodinami. Protože vedení školy i pedagogové hodnotili přínos projektu kladně, asistentky ve škole pokračují v menší míře dál. Nová škola připravila návazný projekt pro další tři školní roky.

Tiskovou zprávu ji můžete ve formátu .pdf STÁHNOUT ZDE.

Přímá pomoc učiteli při vyučování, odpolední doučování žáků ve škole – to je náplň práce běžného asistenta pedagoga. Školní asistenti toho ale musejí zvládat mnohem více. Působí totiž jako most při komunikaci mezi školou a rodiči sociálně znevýhodněných žáků. A ta je v mnoho případech velmi problematická. Jejich působnost proto přesahuje školní prostředí – pravidelně navštěvují rodiny, aby předali a vysvětlili informace ze školy, v případě potřeby pomohli s domácí přípravou dětí. Asistují při komunikaci rodičů s pedagogy a pomáhají tak předcházet nedorozuměním a konfliktům. Navíc ještě organizují volnočasové aktivity pro ty žáky, jejichž rodiny na zajištění placených kroužků nemají prostředky. Důležitou roli hrají i o letních prázdninách, kdy udržují kontinuitu práce s těmito žáky a rozvíjejí volnočasové aktivity spojené s doučování a přípravou na nový školní rok.

Dvě školní asistentky působily i v základní škole Jaroměř – Josefov. Za dobu svého působení pomohly více než stovce místních sociálně znevýhodněných romských žáků asistencí v hodinách i při doučování. 67 dětí se zapojilo do pravidelných volnočasových aktivit, jejichž skladbu jsme v průběhu projektu přizpůsobovali podle přání zapojených dětí. Volnočasové aktivity jsme zajišťovali za pomoci místních dobrovolníků.
Asistentky byly vybrány ve spolupráci s místními aktéry a jedno z hlavních kritérií byla znalost místní romské komunity. To, že jsou obě asistentky Romky, dětem a jejich rodičům (a potažmo i škole) pomohlo v komunikaci. Asistentky také pro některé děti znamenaly (jediný) pracovní vzor.

„Díky této práci jsem poznala, že každé dítě, každý člověk je něčím výjimečný. Setkávám se s mnoha dětmi, které mají více než pět sourozenců. V takových případech tu chybí láska, kterou matka, když se musí starat o další 4 mladší děti, svému dítěti dává. Poznávám i rodiny, které jsou natolik znevýhodněné, že děti občas nemají na svačinu nebo na autobus. Stává se poměrně často, že proto nedorazí do školy. Když se člověk setkává s takovými lidmi, hodnoty života člověka se úplně změní,“ popisuje svou zkušenost z projektu jedna ze školních asistentek. „Když mi dvě mladé slečny z druhé a první třídy řekly, že chtějí být asistentky jako já, můj smysl bytí se naplnil,“ doplnila.

Obě školní asistentky do projektu vstupovaly (z formálního hlediska) jako nekvalifikované, jejich hlavní předností byla dobrá znalost prostředí. Projekt jim proto přinesl zvýšení kvalifikace – a tím i výrazně zvýšil možnost uplatnění ve školském prostředí. Mimo praktické dovednosti z projektu měly možnost absolvovat kvalifikační studium pro asistenty pedagoga v organizaci Prointepro, které na konci projektu úspěšně završily.
Protože zavádění nového prvku do školního prostředí vždy přináší vedle kladů i problémy, asistentky i pedagogové mohli využívat podpůrných služeb – pravidelných konzultací s metodiky projektu, individuální a skupinové supervize a také několika společných kurzů. V listopadu absolvovaly školní asistentky spolu s asistentkami pedagoga a většinou pedagogů akreditovaný kurz Inkluzivní škola a asistent pedagoga, zaměřený na rozvíjení potenciálu této profese. Další kurz, o který byl obrovský zájem mezi pedagogy, byl zaměřen na rozvíjení čtenářství metodou čtenářských klubů.

Díky projektu vnikla i metodika Společné přípravy a konzultace jako klíč k úspěšné spolupráci asistenta s učitelem. Autor (a zároveň metodik projektu) vycházel ze zkušeností asistentek a jejich spolupracujících pedagogů, v metodice rozvinul jednu z oblastí předchozí publikace z roku 2014, nazvané Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním vzděláváním. Byla navýšena fundraisingová kapacita organizace, kterou jsme např. využili k sehnání prostředků na zajištění letního příměstského tábora.

Projekt končí v březnu 2016, podpora josefovských dětí však nadále pokračuje. Do konce školního roku se tak bude dít v rámci klubu volnočasových aktivit, kde budou asistentky doučovat a pomáhat dětem s přípravou na vyučování. Jejich činnost bude v tomto období hrazená z prostředků Nové školy. Jelikož vedení školy i pedagogové hodnotili přínos školních asistentek (i ostatních projektových aktivit) jako velmi přínosné, Nová škola připravila na další tři školní roky návazný projekt. I zde využijeme navázané spolupráce s dobrovolníky a jejich vysílajícím dobrovolnickým centrem Charita Hradec Králové

Více o projektu najdete na stránkách organizace http://novaskolaops.cz/skolni-asistenti-ii/ a na internetovém portálu http://asistentpedagoga.cz/skolni-asistenti-ii-jaromer.

V případě jakéhokoli dotazu se prosím neváhejte obrátit na Michala Kryla (737544773 nebo michal.kryl@novaskolaops.cz) nebo na manažera projektu Mgr. Jana Zajíce (60827836 nebo jan.zajic@novaskolaops.cz).

 

Naše projekty