home
logo facebook

TZ: Jak vyrovnat šance romských dětí na úspěšné dokončení základní školy? V Jaroměři - Josefově pomáhají školní asistenti

Víte, že šance romského žáka ze sociálně vyloučeného prostředí na úspěšné dokončení základní školy je ve srovnání s ostatními spolužáky poloviční? Přes sedmdesát těchto dětí z Jaroměře – Josefova teď dostávají díky spolupráci své školy s obecně prospěšnou společností Nová škola spojence, kteří jim pomohou ve třídě i mimo ni. Školní asistenti nebudou působit jen ve třídách, ale budou mostem mezi školou a rodinami. Projekt nám umožnila realizovat podpora z prostředků fondu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů. 

Po úspěšném zavedení asistentů ve čtyřech středočeských školách obecně prospěšná společnost Nová škola rozšiřuje svou spolupráci o další školu. 

Úspěch dítěte v českém vzdělávacím systému (a následně úzce související úspěšnost na trhu práce) ještě stále do velké míry závisí na podpoře ze strany rodiny. A to v situaci, kdy nyní vyrůstá v podmínkách sociálního vyloučení již druhá generace dětí, zaklíněná v kruhu „nedostatečné vzdělání – neúspěch na trhu práce – závislost na sociálních dávkách“ a navíc v prostředí, které nepřikládá vzdělání větší význam, bez podpory ze strany rodiny (kdy je na nejčastěji vině nízké vzdělání rodičů).

Jak z toho ven?

Jako jeden z nejefektivnějších prostředků se dlouhodobě ukazuje zavedení asistenta pedagoga do tříd s těmito žáky. Zároveň ale současné výzkumy i poptávka škol ukazují, že pro dosažení úspěchu se jeho působnost nesmí omezovat jen na školu, ale je potřeba, aby se asistent stal mostem mezi školou a rodinou.

Obecně prospěšná společnost Nová škola proto přichází s konceptem tzv. školního asistenta. Jak se liší od „normálního“ asistenta pedagoga?

Přímá pomoc učiteli při vyučování, odpolední doučování žáků ve škole – to je náplň práce běžného asistenta pedagoga.

Školní asistenti (nebo častěji asistentky) toho ale musejí zvládat mnohem více. Působí totiž jako most při komunikaci mezi školou a rodiči sociálně znevýhodněných žáků. A ta je v mnoho případech velmi problematická. Jejich působnost proto přesahuje školní prostředí – pravidelně navštěvují rodiny, aby předali a vysvětlili informace ze školy, v případě potřeby pomohli s domácí přípravou dětí. Asistují při komunikaci rodičů s pedagogy a pomáhají tak předcházet nedorozuměním a konfliktům. Navíc ještě zajišťují volnočasové aktivity pro ty žáky, jejichž rodiny na zajištění placených kroužků nemají prostředky. Volnočasové aktivity spojené s doučování a přípravou na nový školní rok udržují i přes letní prázdniny.

Od dubna 2015 v Jaroměři - Josefově

Od dubna 2015 dva školní asistenti díky spolupráci Základní školy v Jaroměři – Josefově a Nové školy, o. p. s. působí i na této škole. A to prostřednictvím projektu, podpořeného z prostředků fondu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů.

Školní asistenti pomáhají více než sedmdesáti žákům jaroměřské školy. Tady zajišťují asistenci pedagogům přímo ve třídách, tak i doučování a pravidelné volnočasové aktivity. S nimi pomáhají asistentům dobrovolníci. Postupně se působnost školních asistentů rozšíří ze školního prostředí i směrem k rodinám romských žáků, kde budou formou terénní práce podporovat zlepšení vztahu rodiny ke školní přípravě dětí – budou jakýmisi tlumočníky mezi školou a rodinou, pomohou s domácí přípravou dětí.

V průběhu trvání celého projektu mohou asistenti i spolupracující pedagogové využívat metodickou podporu odborníků z Nové školy – asistenti si budou průběžně zvyšovat své odborné kompetence, za pomoci Nové školy také budou pracovat na efektivním nastavení spolupráce s pedagogy.

Vyvrcholením volnočasových aktivit bude pětidenní příměstský tábor, který v srpnu nabídne dětem jak aktivity ve škole, tak hlavně mimo školní prostředí. V rámci tábora děti získají zážitky, které na rozdíl od svých vrstevníků jinak nezažijí – výlety na zajímavá místa, soutěže, kreativní dílny.

Na základě zkušeností z celého projektu pak vznikne metodika se zaměřením na společnou přípravu asistenta a pedagoga na výuku, navazující na předchozí publikaci Nové školy Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - ke stažení zde http://novaskolaops.cz/asistence-metodika.

(tiskovou zprávu si můžete ve formátu .pdf stáhnout zde)

 

Naše projekty