home
logo facebook

TZ: Nová škola se vrátila v plné síle k podpoře asistentů pedagoga

Rok 2013 byl v Nové škole, o.p.s. ve znamení asistentů pedagoga. Díky podpoře MŠMT se nám pro ně a spolupracující učitele podařilo zrealizovat několik zajímavých akcí.

První z nich byl dvoudenní kurz Tandem, který se uskutečnil v Praze a Olomouci. Byl zaměřen na zlepšení spolupráce mezi tandemovými dvojicemi asistent – učitel. Smyslem kurzu bylo umožnit jednotlivým dvojicím lépe se navzájem poznat a také výměna zkušeností a informací o praxi na jednotlivých školách. Během prvního dne učitelé naslouchali asistentům a naopak asistenti učitelům, společně se pak učili předcházet konfliktům a spolupracovat. Druhý den se účastníci blíže seznámili s konkrétními možnostmi rozdělení úkolů v rámci hodiny a zkusili si modelovou hodinu připravit. Seznámili se také s možnostmi v oblasti komunikace se sociálně znevýhodněnými dětmi a jejich rodiči, s příklady zahraniční praxe a s možnými způsoby hodnocení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro ilustraci úryvek z e-mailu jedné z účastnic: „Dojely jsme v pořádku a kurz Tandem byl pro mě přínosný. S paní učitelkou jsme si „potykaly“ a je to fajn. Věřím, že se nám teď bude mnohem lépe komunikovat a spolupracovat.“

Naše projekty