home
logo facebook

TZ: Školní asistent nesedí jen ve třídě. Funguje jako most mezi školou a rodinou sociálně znevýhodněných dětí

 Tisková zpráva

Nezisková organizace Nová škola pomáhá se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků i s rozvojem profese pedagogických asistentů.

Sedmiletý Tomáš, který žije jen s bratrem a vážně nemocnou maminkou na ubytovně, o rok starší Anetka, jejíž rodiče sami vychodili jen zvláštní školu, ve druhé třídě Helenka, která s rodiči a čtyřmi sourozenci sdílí jednu jedinou místnost v místní sociálně vyloučené lokalitě, ve čtvrté třídě Patrik, kterého má i s jeho mladší sestrou v péči babička, a několik desítek dalších, kterým osud připravil hned do začátku školní docházky různé překážky…

S těmi všemi již téměř rok a půl pracují školní asistentky z obecně prospěšné společnosti Nová škola.

Přímá pomoc učiteli při vyučování, odpolední doučování žáků ve škole – to je náplň práce běžného asistenta pedagoga.

Školní asistentky toho ale musí zvládat mnohem více. Působí totiž jako most při komunikaci mezi školou a rodiči sociálně znevýhodněných žáků. A ta je v mnoho případech velmi problematická. Jejich působnost proto přesahuje školní prostředí – pravidelně navštěvují rodiny, aby předaly a vysvětlily informace ze školy, v případě potřeby pomohly s domácí přípravou dětí. Asistují při komunikaci rodičů s pedagogy a pomáhají tak předcházet nedorozuměním a konfliktům. Navíc ještě zajišťují volnočasové aktivity pro ty žáky, jejichž rodiny na zajištění placených kroužků nemají prostředky. Volnočasové aktivity spojené s doučování a přípravou na nový školní rok pokračují i přes letní prázdniny.

Na projektu „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji“ (jak zní celý název), obecně prospěšná společnost Nová škola spolupracuje se čtyřmi středočeskými základními školami. Projekt běží od května 2013 a v těchto dnech vstupuje do své závěrečné fáze.

A jak hodnotí práci školních asistentů školy?

Zástupkyně ředitele z kladenské základní školy Mgr. Ivana Mánková říká: „Celkově musím říct, že to dopadlo nad očekávání dobře. Ze začátku jsme se k projektu stavěli spíše s nedůvěrou, ale ta se vůbec nepotvrdila, protože komunikace s rodinami teď probíhá daleko lépe. Stává se, že tady mám romskou matku a také Jiřinu [asistentku], a já té matce něco povídám, ona se podívá na Jiřinu, ta jí to řekne to samé, co jsem řekla já, a matka to od Jiřiny bere a ode mě ne, protože mně prostě zdaleka tolik nedůvěřuje, že…“.

Dalším cílem projektu byla podpora rozvoje profese pedagogických asistentů.

Vytvořili jsme proto vůbec první webový portál, které se komplexně věnují práci asistentů pedagoga. Najdete ho na adrese www.asistentpedagoga.cz.

Na těchto stránkách mohou zájemci najít ucelené informace o práci asistentů, kvalifikačních předpokladech profese, vzdělávacích kurzech pro asistenty, související školské legislativě a mnohé další.

Že má portál úspěch, ukazuje mimo jiné i statistika, podle které za první rok provozu stránky navštívilo více než 15 tisíc uživatelů, z toho více než třetina opakovaně.

Součástí webových stránek je také profesní poradna, ve které bylo jen za první rok fungování portálu zodpovězeno odborníky 97 dotazů od asistentů, pedagogů a rodičů.

Velmi důležitý výstupem projektu je metodická příručka, kterou pod názvem Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním vydává Nová škola právě v těchto dnech.

Publikace vychází ze zkušeností z projektu i z rozhovorů s asistentkami a řediteli škol. Vedle hlavních informací o profesi asistentů a jejich pozici ve vzdělávacím systému se publikace věnuje hlavně jednotlivým oblastem práce asistentů se sociálně znevýhodněnými žáky (ve vyučování i při doučování), komunikaci asistentů s rodinami těchto žáků a otázkám spojeným s metodickým vedením a hodnocením práce asistentů.

Jedním z prvních čtenářů publikace byla Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která shrnuje svůj dojem z knihy v předmluvě: „…Za slovy v knize je obrovská praktická zkušenost, která může pomoci začátečníkům, studentům, ale i odborné pedagogické veřejnosti; všem těm, kteří hledají poctivou oporu pro práci asistenta pedagoga. Jsem si jistá, že vás čeká obohacující a místy i dojemné čtení.“

Publikace je volně ke stažení na internetové adrese: http://www.asistentpedagoga.cz/asistence-ve-vzdelavani-zaku-se-socialnim-vzdelavanim

V případě zájmu o další informace o projektu můžete také kontaktovat koordinátorku projektu Ing. Evu Horejcovou (eva.horejcova@novaskolaops.cz, tel. 725 084 105).

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

 

Naše projekty