home
logo facebook

Návrat slavnostního vyhlášení Romano suna na půdu amerického velvyslanectví se povedl

Ve středu 11. prosince proběhlo v Americkém centru na Malé straně v Praze slavnostní udílení literárních a výtvarných cen v soutěži Romano suno. Jedná se o soutěž primárně literární, jejímž cílem je podpořit užívání romštiny u dětí a mladých dospělých – jejích mluvčích.


Celou akci natáčela Česká televize, ve čtvrtek jsme se objevili v pořadu Události v kultuře. Podívejte se zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/213411000121212/obsah/296989-soutez-pro-romske-skolaky/


Letos do soutěže došlo celkem 338 příspěvků, 86 literárních, ostatní byly určené do výtvarné části. Zapojily se děti a mládež z 32 různých institucí – základních a středních škol, dětských domovů nebo neziskových organizací. 

Porota ocenila 39 dětí. Na slavnostním vyhlášení jsme tak mohli rozdat 26 literárních a 14 výtvarných cen.

Soutěž byla rozdělena do čtyř věkových kategorií (žáci 1. - 3., 4. - 6. a 7. - 9. ročníku ZŠ a SŠ studenti). Kromě prvních třech míst v každé kategorii porota udělila zvláštní ceny – za příběh, za poezii nebo za romštinu v literární části, za figurální motiv a barevnost ve výtvarné části soutěže).


Michaela Horváthová, vítězka ve 4. kategorii literární soutěže: „Já jsem jediná Romka na škole, takže mě učitelky nedaly pokoj. To bylo pořád: Napiš něco! Napiš něco! Až jsem teda vyměkla a napsala to. Napsala jsem to česky a do romštiny jsem to překládala s babičkou a s mámou. Já už si v romštině moc nevěřím.“


 V literární porotě zasedly romistka a publicistka Karolína Ryvolová, básnířka Renata Berkyová, prozaička Iveta Kokyová, a Věra Cvoreňová, která dlouhodobě pracuje s dětmi ve volnočasových klubech. Ve výtvarné porotě zasedli výtvarníci Antonín Střížek a Ladislava Gažiová.

K cenám poroty letos přibyla další dvě ocenění: Cena Českých kamenolomů, tradičního sponzora soutěže, a Cena středoškolských studentů. Na třech pražských středních školách proběhly na podzim dílny, v níž studenti četli literární příspěvky a poté zvolili nejlepší.

Patronaci nad soutěží převzala Táňa Fischerová. Záštitu nad Romano sunem poskytla Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Za ni na slavnostní vyhlášení promluvila Margita Wagner. Jako hostitelka děti na slavnostním vyhlášení pozdravila Sherry Keneson-Hall, kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze.


Táňa Fischerová, patronka Romano suno: „Myslím, že by to měla znát i ta většinová společnost a velmi často by zásadně změnila svůj názor.“


 V Americkém centru se sešly tři desítky nominovaných dětí ze čtrnácti různých institucí. Cen převzali z rukou svých popových hvězd – Funky Brothers, sester Matiových a Milana Horváta, kteří zároveň dětem bez nároku na honorář na vyhlášení zahráli a zazpívali.


Jedenáctiletý Jan Pecha, 3. místo v literární soutěži. Po svém prvním interview s novinářkou říkal své učitelce udiveně a nadšeně zároveň: „Týjo, oni říkali, že mám talent. A že mám psát!"


 Fotky ze slavnostního vyhlášení najdete také na naší facebookové stránce www.facebook.com/novaskolaops 

Galerie