home
logo facebook

TZ: Šestnáctý ročník literární soutěže Romano suno začíná na Mezinárodní den Romů

Tiskovou zprávu můžete stáhnout ve formátu pdf zde: tz_romano-suno2013.

So hin perdal mande o romipen!

Vičinav pes Kevin Kandráč, phirav andre 3 trida a hin mange 9 berš. Kamav tumenge te pisinel sar me dikhav o romipen. Romipen hin sa, so keren o Roma. Sar dživen, sar dživenas akor. A so hin baro perdal amende, hin e fajta. O daja the o dada dživen ča perdal o čhave.

(Kevin Kandráč, 9 let, Valašské Meziříčí, speciální cena za romský jazyk, Romano suno 2012)

Nerozuměli jste? Na konci najdete český překlad….

Literární a výtvarná soutěž Romano suno, vyhlašovaná každoročně obecně prospěšnou společností Nová škola, vstupuje do šestnáctého ročníku. Od roku 1996 oceňuje žáky základních a středních škol, kteří ovládají romštinu nejen v mluveném, ale i v psaném projevu.

Smyslem soutěže je umožnit dětem popsat svět kolem sebe vlastníma očima a uplatnit znalost jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak pomáhá poznat svět romských dětí a zvyšuje povědomí o možnostech romštiny.

Pro mnohé ze soutěžících je jejich příspěvek vůbec první zkušeností literárně se vyjádřit v romštině. Každoročně si soutěžící mohou vybrat buď z navrhovaných témat, anebo zvolit téma vlastní. „Kvůli možnosti zapojit do soutěže také děti a mladé lidi, kteří mají k romštině vztah, ale neovládají ji na dostatečné úrovni, je letos už druhým rokem vyhlášeno navíc téma, pojednávající o vztahu pisatele k romštině, To může být zpracováno v češtině,“ přibližuje změnu koordinátorka Marie Bořkovcová. Soutěžící se mohou vyjádřit také výtvarnou formou. 

Na samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (30. června 2013). Slavnostní vyhlášení nejlepších literárních i výtvarných příspěvků proběhne na konci kalendářního roku. To nejlepší se také objeví (i českém a anglickém překladu) ve sborníku Romana suna 2013.

8. duben byl ustavený jako Mezinárodní den Romů na výročí  zakládající schůze Mezinárodní romská unie v roce 1971, kde byla mimo jiné i ustanovena podoba romské vlajky a mezinárodní hymny. V Česku se v tento den bude konat množství slavnostních kulturních akcí na podporu romské menšin.

Soutěže se každoročně účastní stovky dětí ze základních a středních škol po celé republice. „V roce 2012 dorazilo do Nové školy 316 příspěvků, z nichž porota vybrala 44 vítězů a čestných uznání ve čtyřech věkových kategoriích výtvarné i literární soutěže. O vítězných příspěvcích rozhodovala romsko-česká porota, v níž zasedl například spisovatel Petr Šabach nebo výtvarnice Ladislava Gažiová,“ uvedla koordinátorka akce Marie Bořkovcová.

Více o soutěži najdete na našem webu a na www.romanosuno.cz. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte prosím kontaktovat koordinátorku soutěže Marii Bořkovcovou na telefonu 777 940 990 nebo na emailu marie.borkovcova@novaskolaops.cz.

Slíbený překlad:

Co pro mě znamená romství!

Jmenuji se Kevin Kandráč. Chodím do třetí třídy a je mi devět let. Chci vám napsat něco o tom, co pro mě znamená romství. Romství, to je vše, co dělají Romové. Jak žijí dnes i to, jak žili dřív. Co je nejdůležitější pro nás pro Romy, to je rodina. Rodiče žijí jen pro nás, pro děti. Bez rodiny je člověku smutno. Naše maminka s tátou nás učí, abychom se k sobě chovali hezky.

Romano suno 2013 bylo podpořeno Úřadem vlády ČR v rámci dotačního programu „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013“.