home
logo facebook

Matematické kluby

DETAILY PROJEKTU

  • Plný název: Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním
  • Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593
  • Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
  • Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
  • Celkový objem dotace: 15 947 624,18 Kč

CÍLE PROJEKTU

Celý projekt je pojat jako akční výzkum, jehož cílem je přizpůsobit Hejného metodu výuky matematiky potřebám a specifikům dětí ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí. V průběhu projektu budeme přizpůsobovat použité metody potřebám této specifické skupiny dětí tak, aby po skončení projektu mohla být vypracovaná metodika využita celorepublikově pro výuku matematiky pro děti ohrožené sociálním vyloučením.

CO JE MATEMATICKÝ KLUB

Matematický klub je volnočasová aktivita (kroužek), ve kterém se skupina cca 12 dětí z 1.-3. tříd z převážně socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí bude jednou týdne po dobu 90 min prostřednictvím her a pohybových aktivit pod vedením dvou vyučujících seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.

Zapojeny budou v první fázi dvě základní školy, po roční pilotní fázi proběhne testování upravených obsahů klubů celkem na 8 základních školách.

REALIZAČNÍ TÝM

Manažerka projektu:
Mgr. Zuzana Bednářová - zuzana.bednarova@novaskolaops.cz

Manažerka projektu za H-mat:
Mgr. Jana Rylichová  - jana.rylichova@h-mat.cz

ZAPOJENÉ ŠKOLY - PILOTNÍ FÁZE

  • ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
  • ZŠ Merhautova, Brno

PARTNER PROJEKTU

H-mat, o.p.s. (www.h-mat.cz/)