home
logo facebook

O projektu

Plný název: Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou
Reg. č.: 0016/2019/ACF/2
Realizace: od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2023

O čem je náš projekt:

Ohniskem projektu je práce pedagogických asistentů, kteří docházejí do rodin znevýhodněných žáků a podporují rodiče v intenzivní komunikaci s pedagogy školy, v přípravě na školní práci dětí a do budoucna doufejme i v účasti na akcích školy.

Český vzdělávací systém totiž stojí na podpoře rodičů a domácí přípravě dětí. To mnohé děti (z historických důvodů často děti romské) silně znevýhodňuje v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Kromě přímé podpory dětí a jejich rodičů budou vytvořeny i případové studie dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace dalším pedagogickým pracovníkům při jejich práci s rodinami sociálně znevýhodněných žáků.

Cílová skupina: Rodiny romských a v menší míře i dalších sociálně znevýhodněných dětí, např. dětí cizinců, a také 9 asistentů pedagoga, kteří se budou po dobu 30ti měsíců zdokonalovat v oblasti práce s rodinami sociálně znevýhodněných žáků. Dále bude širší skupina asistentů pedagoga podpořena skrze případové studie dobré praxe zveřejňované na webu www.asistentpedagoga.cz.

Spolupracující školy:

  • ZŠ Vohradského (Šluknov)
  • ZŠ Vodárenská (Jaroměř)
  • ZŠ Kamenná stezka (Kutná hora)
  • ZŠ Cimburkova (Praha 3)

Realizační tým projektu:

Mgr. Barbora Šebová, koordinátorka projektu | kontakt: barbora.sebova@novaskolaops.cz
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., metodik projektu

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and empowerment of vulnerable groups. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants.