home
logo facebook

O projektu

Plný název: Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou

Reg. č.: 0016/2019/ACF/2
Realizace: od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2023

O čem je náš projekt:

Ohniskem projektu je práce pedagogických asistentů, kteří docházejí do rodin znevýhodněných žáků a podporují rodiče v intenzivní komunikaci s pedagogy školy, v přípravě na školní práci dětí a do budoucna doufejme i v účasti na akcích školy.

Český vzdělávací systém totiž stojí na podpoře rodičů a domácí přípravě dětí. To mnohé děti (z historických důvodů často děti romské) silně znevýhodňuje v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Kromě přímé podpory dětí a jejich rodičů budou vytvořeny i případové studie dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace dalším pedagogickým pracovníkům při jejich práci s rodinami sociálně znevýhodněných žáků.

Cílová skupina: Rodiny romských a v menší míře i dalších sociálně znevýhodněných dětí, např. dětí cizinců, a také 9 asistentů pedagoga, kteří se budou po dobu 30ti měsíců zdokonalovat v oblasti práce s rodinami sociálně znevýhodněných žáků. Dále bude širší skupina asistentů pedagoga podpořena skrze případové studie dobré praxe zveřejňované na webu www.asistentpedagoga.cz.

Spolupracující školy:

  • ZŠ Vohradského (Šluknov)
  • ZŠ Vodárenská (Jaroměř)
  • ZŠ Kamenná stezka (Kutná hora)
  • ZŠ Cimburkova (Praha 3)

Realizační tým projektu:

Mgr. Barbora Šebová, koordinátorka projektu | kontakt: barbora.sebova@novaskolaops.cz
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., metodik projektu

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“


Development of communication and cooperation between parents of Roma socially disadvantaged pupils and school

There is insufficient communication and co-operation of parents with the school, which creates a significant barrier in the education of the socially disadvantaged students. The centre of the project is in the work of pedagogical assistants who will be attending families of such students (Roma and foreigners). They will be supporting their parents in more common communication with the school, preparation for the school studies etc. Aside from the direct support of such parents, there will be case studies of good practices that will serve as an inspiration to other pedagogical workers.

“The project is being supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”