home
logo facebook

Prázdninový klub 2017 v Rokycanech

Červenec 2017 v Rokycanech

Přes prázdniny jsme společně s kolegyní speciální pedagožkou nabídly dětem, které to potřebují, možnost navštěvovat každý den dopoledne klub v prostorách školy.
Docházely většinou ty, které budou mít na konci srpna reparát nebo které mají odlišný mateřský jazyk.

Do klubu děti chodily celkem rády. Kromě učení jsme totiž také hráli hry, stavěly si ze stavebnic, chodili na vycházky po městě a jeho okolí a navštívili místní muzeum.
Díky tomu, že děti neznámkujeme a netrestáme, daří se nám navazovat přátelské kontakty s rodiči, kteří nás vnímají jako pomocnou ruku a společně hledat cesty pro to, aby se jejich dětem ve škole dařilo lépe.

Musím říct, že práce s dětmi přes prázdniny mě velmi bavila, protože vidím výsledky a to je největší odměna. Jsem ráda, že mou takovou práci dělat.

Zapsala: Petra Ivaničová (školní asistentka)

Galerie