home
logo facebook

Jaké zvířátko je stejně silné jako myš a kočka dohromady? A má větší sílu husa, nebo pes?

Nevíte? Zeptejte se dětí z Matematických klubů!

Odpovědi na tyto jen zdánlivě nesmyslné otázky mohou najít děti z Brna a Krnova už podruhé v Matematických klubech. V našem pilotním projektu mají sociálně znevýhodněné děti ze dvou moravských škol možnost se přesvědčit, že matematika nemusí být nuda a může být zábavná pro všechny děti, bez rozdílu barvy pleti, mateřského jazyka či zázemí. Matematické kluby jsou vedeny Hejného metodou výuky matematiky, která klade velký důraz na samostatné uvažování dětí, vzájemnou spolupráci a komunikaci, v souhrnu na rozvoj všech složek osobnosti, nejen matematické gramotnosti.

Věříme, že se nám pomocí toho projektu podaří nabourat vžité představy o Hejného metodě jako o složitém způsobu výuky vhodném jen pro nadané děti," říká Zuzana Bednářová z Nové školy, o.p.s., která má Matematické kluby na starosti.

Cílem projektu je mimo jiné ukázat, že tato metoda výuky není vhodná pouze pro nadané děti, jak se o ní velmi často a nesprávně říká, ale že je použitelná pro každé dítě, protože vychází z jeho zkušeností, tyto zkušenosti obohacuje a rozvíjí, přičemž dítě nechává experimentováním matematiku objevovat.Využívá k tomu bohatou škálu matematických prostředí, která umožňují realizovat tyto objevy různými cestami.

Dalším cílem projektu je zjistit, co brání porozumění a matematickému uvažování, když je mezi komunikací o úloze a vnímáním dítěte jakákoli překážka, a rozšířit obsahy a metody použité v klubech o jakoukoli inspiraci, kterou nám práce s dětmi s velmi rozmanitými startovními podmínkami může přinést. Pokud například nemáte odpovídající slovní zásobu, neumíte česky nebo jen prostě díky těžkým životním podmínkám nevíte, co jsou to hrací kostky, úlohu založenou na použití kostek prostě nevyřešíte a je jedno, jaké by vám změřili IQ.

Dítě se učí objevovat matematiku samo a s radostí

Kluby jsou pojaté jako volnočasový kroužek, účast je dobrovolná a cílem je, aby tam děti chodily rády a rády se tam vracely. Každé klubové setkání má jiné téma, které vychází z jednoho ze standardních výukových prostředí Hejného metody, zaměřené na rozvoj různých oblastí matematické gramotnosti. Na rozdíl od tradiční výuky, zabývající se nácvikem řešení standardních úloh, je tato metoda orientována na budování sítě mentálních matematických schémat, která si žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky. Dítě se tak učí objevovat matematiku samo a s radostí. Témata jsou zaměřena na různé oblasti matematiky a geometrie, přičemž využívají, rozvíjejí a vytvářejí praktické zkušenosti z oblastí dětem známých, např. ZOO, domácí zvířata, bludiště, autobus, stavění z kostek atd.

Kluby jsou určeny vždy pro 12-15 dětí od 1. do 3. třídy a konají se jednou týdně po dobu 90 min pod vedením dvou učitelek proškolených v Hejného metodě. Od února 2018 se kluby rozšíří na dalších 6 škol po celé České republice a projekt přejde do fáze ověřování provedených úprav a adaptací. „Chceme dokázat, že děti, které jsou jazykově, kulturně nebo sociálně hendikepované, dosahují při správném přístupu v matematice úplně stejných výsledků jako děti z většinové společnosti. Že i ony mohou zažívat ve škole úspěch a učení je může bavit," dodává Zuzana Bednářová.

Projekt Matematické kluby je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. Více o projektu si můžete přečíst na http://www.novaskolaops.cz/matematicke-kluby. Pokud Vás zajímá Hejného metoda, navštivte stránky partnera projektu H-mat, o.p.s. (www.h-mat.cz ), který se zabývá šířením a propagací Hejného metody.

A odpověď na výsledek úvodní rovnice najdete na obrázku.

A jestli má větší sílu pes nebo husa si už můžete vypočítat sami s použitím následujících definic*.

 


*Větší sílu má pes, jehož síla se rovná síle husy a myši, takže jeho síla je větší o sílu myši:-)