home
logo facebook

KDO JE ŠKOLNÍ ASISTENT

 

Poslání školního asistenta

Školní asistent pomáhá učiteli při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Má možnost navázat kontakt s rodinou a v případě potřeby ji pravidelně nebo nárazově navštěvovat (např. v rámci domácí přípravy tam, kde ji rodiče z různých důvodů nemohou zajistit, v případě potřeby ze strany školy něco vyřešit nebo v rámci pomoci s dohnáním učiva při dlouhodobé absenci). Jde hlavně o to, aby děti neztratily chuť do učení a nedostaly se do tak velkého vědomostního skluzu, že by úplně rezignovaly na vzdělání. Školní asistent je vlastně takovým prostředníkem mezi školou, žákem a jeho rodinou.

 

Úkoly asistenta

Asistence ve výuce

"Samozřejmě jsou i žáci, kteří nejeví zájem o výuku. I oni ale mají dny, kdy díky pomoci asistenta pochopí látku, vypočítají příklad a hodinu zhodnotí slovy: „dnes mě poprvé hodina bavila“. Proto ráda pracuji jako školní asistent - kvůli maličkostem, kdy se dětem radostí z úspěchu rozzáří oči." (ŠA Šluknov) 

 

Odpolední kluby

"V odpoledních klubech pomáhám učitelům při výuce u žáků, kteří nepochopili probírané učivo nebo jim nemá doma kdo pomoci s úkoly. Žáci, kteří při výuce chyběli, si dopisují poznámky do sešitů. Po doplnění těchto úkolů se děti těší na volnočasové aktivity. Hrajeme si venku či v tělocvičně nebo vevnitř pracujeme na počítačích, hrajeme deskové hry, stavíme z lega, vyrábíme. Někdy si ve cvičné kuchyňce uvaříme a upečeme něco na zub. A mezi tím se poznáváme, povídáme si o rodinách a příbuzenstvu. Bedlivě poslouchám různé příběhy a lépe pak rozumím tomu, co které z dětí prožívá a potřebuje." (ŠA Šluknov)

"Mám celkem zajímavý případ romské rodiny se dvěma chlapci, kteří od útlého dětství vyrůstali ve Velké Británii a prakticky neumí český jazyk. Mezi sebou komunikují spíše anglicky. Po návštěvě maminky se podařilo domluvit docházku hochů do odpoledního klubu. Po pár měsících jsou vidět pokroky a to nejen v komunikaci, ale i ve školních výsledcích jednoho z chlapců." (ŠA Zlonice)

"Protože vím, že Maruška není hloupé děvče a vidím, že s pomocí by se její prospěch výrazně zlepšil, navrhla jsem rodině náš odpolední klub a doučování doma. Maruška začala navštěvovat klub v polovině pololetí. Vidím snahu k dopisování zápisků v předmětech a mění se i její postoj k probranému učivu. Začíná být samostatná a vždy, když něčemu při výuce nerozumí, přichází s prosbou o vysvětlení. Probíráme postupy příkladů v matematice, ale i v ostatních předmětech. U Marušky došlo i ke změně způsobu trávení volného času, našla si stálejší kamarádky." (ŠA Šluknov)

 

Komunikace s rodinami dětí

"Na žádost rodičů může asistent docházet pomáhat se školní přípravou přímo do rodiny. Častokrát se stává, že sami rodiče nemají školní návyky nebo dostatečné vzdělání, neví jak, a nemohou tudíž svým dětem v přípravě do školy pomoci. V tuto chvíli nastupuje školní asistent, který nejen dětem, ale také rodičům (pokud mají zájem) ukazuje, jak se učit a připravovat do školy." (ŠA Pernink)

"Velmi se v posledních měsících zlepšila komunikace s rodiči. Potkávám růžné typy dětí a rodin a cítím, že už nás berou jako někoho, kdo jim pomáhá nikoli někoho, kdo jim chce ublížit." (ŠA Jaroměř)

"Navštěvuji rodiny, kde je potřeba předat informaci, aby se zákonní zástupci dostavili na konzultaci do školy. Často je hledám, protože změní adresu pobytu, kterou nenahlásí do školy. Nakonec se mi to ale vždy podaří." (ŠA Šluknov)