home
logo facebook

Od září se opět otevřou brány desítek Školních čtenářských klubů

Nemáte pocit, že dnešní děti málo čtou a že místo knihy dávají spíše přednost videohrám, televizi, internetu či zkratkovitým zprávám na sociálních sítích? Chvíle strávené s knížkou jsou přitom pro děti velmi důležité a podle nedávných výzkumů přináší pravidelná četba dětem nejen radost, ale také lepší školní výsledky nejen v českém jazyce, ale například i v matematice.

Už pátým rokem proto tým z pražské neziskové organizace Nová škola, o.p.s. spolu s desítkami pedagogů a knihovníků vede ke čtenářství stále více dětí. A úspěšně.

Čtení není nudná, samotářská a podivínská záležitost, ale je to naopak cesta k vyšší vzdělanosti. Je ho možné rozvíjet i volnočasovými aktivitami a téměř nic to nestojí.

I tak by se dalo zjednodušeně vyjádřit přesvědčení členů týmu z Nové školy, o.p.s., kteří mají na starosti Školní čtenářské kluby. „Po pěti letech usilovné práce si troufám tvrdit, že se v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti můžeme považovat za experty. Používáme metody, které fungují i při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s odlišným mateřským jazykem. Smyslem naší činnosti je předávat naše zkušenosti dále a motivovat pedagogy, pracovníky knihoven, rodiče i samotné děti k založení dalších čtenářských klubů. K tomu účelu vydáváme odborné materiály, které nabízíme školám a knihovnám zdarma, a také pořádáme speciální kurzy. Vše je možné najít na našich stránkách www.ctenarskekluby.cz,“ říká Eva Bělinová, manažerka projektu Školních čtenářských klubů, který byl mimo jiné oceněn dvěma cenami Eduína 2014.

Hlavní je osobní zážitek z četby a jeho sdílení

V nabídce mnoha desítek čtenářských lekcí nechybí podrobné návody pro práci s oblíbenými knihami, jako je např. Dětský zvěřinec, Hurá na kajak! či Medvídek Pú.

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na děti různého věku, kupříkladu lekce k obrázkové knize Nový domek pro myšku (v Holandsku byla zvolena nejlepší dětskou knihou roku 2006) od výtvarníka a spisovatele Petra Horáčka dlouhodobě žijícího ve Velké Británii, je určena především předškolním dětem a začínajícím čtenářům. Lekce k této knize pracuje s metodou řízeného čtení a na krátkém textu děti učí základní čtenářské strategie. Hravá a chutná čtenářská lekce Niny Rutové s názvem Jidáše propojující čtení s vařením, velikonočními zvyky a poezií, si zase s dobrými výsledky vyzkoušeli i žáci páté třídy ZŠ. 

A jak aktivity ve Školních čtenářských klubech vůbec vypadají?

Setkání čtenářských klubů probíhají přímo na základních školách. Díky finanční podpoře OPVVV a státního rozpočtu ČR jsou místnosti, v nichž klubová setkání probíhají, vybaveny knihami nejrůznějších žánrů i čtenářské náročnosti. Každý klub tvoří skupinka přibližně 12 dětí, který vede kmenový učitel školy a knihovník z blízké knihovny. Děti nejdříve vypráví o tom, co doma četly. Při rozhovorech o knížkách je kladen důraz nejen na postavy či obsah díla, ale především na osobní zážitek z četby.

„Stěžejní součástí dílny čtení je samostatné tiché čtení a následné sdílení čtenářského zážitku. Podporujeme děti ve vyjadřování vlastních názorů podložených argumenty a vítáme diskusi,“ dodává Irena Poláková, odborná garantka novoškolského čtenářského programu.

Oblíbená čtení s autory populárních dětských knih

S velkým úspěchem se setkávají také návštěvy autorů dětských knih, kteří účastníky v příjemném a bezpečném prostředí klubové knihovny seznamují se svými knihami. Čtenářské kluby navštěvuje např. Martina Drijverová, Klára Smolíková, ilustrátor Milan Starý či jeho manželka spisovatelka Ester Stará anebo mladá autorka komiksů Máša Bořkovcová.

„Ukázala nám, jak se takový komiks vytváří a jak se hledá námět. V jejích knihách se nacházejí skutečné lidské příběhy,“ popsala žákyně 6. třídy ZŠ Staňkov Veronika Čipryč průběh návštěvy. Obsahem komiksů Mášy Bořkovcové, které vychází v edici Nejisté domovy, jsou příběhy dětí žijících v dětských domovech a pěstounských rodinách.

„Děti navštěvují klub rády a je vidět, že je práce v klubu baví, a to nám přináší největší radost,“ shodují se učitelky Jitka Suchá a Slávka Schenková ze ZŠ Staňkov. K tomu jistě přispívá i skutečnost, že v klubech děti nikdo nehodnotí a učí se zde vzájemnému respektu.

Na letošní podzim je pro malé i velké čtenáře opět připraven bohatý program

V polovině letošního září se tak na základních školách po celé České republice opět otevírá celkem 40 Školních čtenářských klubů určených pro žáky 1. a 2. stupně.

Čtenáře přijde tentokrát povzbudit a nalákat i Listování, zvláštní druh scénického čtení, které dětem velice poutavou formou předkládá zcela nový zážitek z četby. Pravidelné odpolední kroužky, jejichž cílem je představit četbu jako zábavnou a smysluplnou činnost, jsou otevřeny i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale nejen dětem.

V současnosti funguje osm tzv. Center kolegiální podpory určených pro pedagogy, knihovnice, rodiče a zájemce o dětské čtenářství z řad široké veřejnosti. Tato pravidelná setkání slouží nejen jako možnost výměny zkušeností a zdroj inspirace, ale i jako motivace k založení si vlastního čtenářského klubu pro dospělé. Pro dospělé zájemce o dětské čtenářství přichystala jednotlivá Centra kolegiální podpory řadu zajímavých akcí. Například 18. října od 15.30 v prostorách ZŠ Květnového vítězství na Praze 11 ukáže populární spisovatelka Klára Smolíková účastníkům setkání několik způsobů, jak lze využít komiks ve výuce. Informace o dalších akcích Center kolegiální podpory je možné najít zde. 

Zkušenosti z klubové práce jsou pak průběžně zveřejňovány na stránkách www.ctenarskekluby.cz, kde je možné kromě lekcí a různých metodických textů najít anotace dětských knih včetně jejich roztřídění podle čtenářské úrovně.