home
logo facebook

O projektu

Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. st. základních škol /na víceletá gymnázia v ČR

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346
 • Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
 • Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
 • Celkový objem dotace: Kč 21.925.000,-

Spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem je naší snahou růst individuálního čtenářství i pisatelství každého žáka.

Pokusíme se o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství na 2. stupni ZŠ/víceletém gymnáziu.

Ve školách zavádíme systematické oborové čtení zařazené jednou za týden v minimálně 1 třídě ve dvou po sobě jdoucích ročnících a pravidelné dílny čtení jednou za týden v minimálně jedné třídě každého ročníku 2. stupně/víceletého gymnázia. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Věříme, že budeme ostatní inspirovat k tomu, že pracovat s různorodými texty a sledovat rozvoj čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají zcela minimální hodinovou dotaci.

Spolupracující základní školy

 • ZŠ a MŠ Píšť
 • ZŠ Boženy Němcové, Opava
 • ZŠ Chrast
 • ZŠ Prosetín
 • ZŠ U Soudu, Liberec
 • ZŠ Skálova, Turnov
 • ZŠ Jižní Předměstí, Rokycany
 • ZŠ Dobřany
 • Lauderovy školy při ŽOP
 • ZŠ Květnového vítězství, Praha 11