home
logo facebook

Čtenářem odmalička – rozvoj čtenářství v předškolním věku (16h)

  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112
  • Doba trvání: 16 hodin (2 dny)
  • Maximální počet účastníků: 20 osob
  • Cena: najdete u konkrétních vypsaných kurzů

Dvoudenní vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy rozvoje čtenářské pregramotnosti a čtenářství u předškolních dětí.

Cílem všech představovaných metod a forem práce je budování čtenářského společenství s předškoláky a funkčního čtenářsky podnětného prostředí v institucích vzdělávajících předškolní děti.

Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet představované metody, společně je reflektovat a naplánovat si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské pregramotnosti. Frekventanti kurzu se dále seznámí se současnou dětskou literaturou a s řadou knih  budou moci přímo pracovat v lekcích či čtenářských dílnách.

Budou mít možnost sdílet praktické zkušenosti učitelů z mateřských škol a čtenářských klubů pro předškoláky, důležitou součástí kurzu je vzájemná kolegiální podpora. Účastníkům je též nabízena emailová a skypová konzultační činnost.

Jednotlivé probírané oblasti:

  • Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů této oblasti
  • Kniha – důvod k četbě
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství v práci s dětskou skupinou
  • Plán realizace práce s knihou ve vzdělávací jednotce

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.