home
logo facebook

Čtenářský klub aneb vytváříme společenství nad knihou s předškoláky (40h)

  • doba trvání: 40 hodin
  • číslo akreditace: MMSMT- 176/2021-4-112
  • cena: u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Kurz, připravený ve spolupráci se Step by Step ČR, o. p. s., je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol, rodinných center a ostatní zájemce o předškolní pedagogiku.

Umožní Vám během čtyř výukových dní potkat více lektorů, odborníků na dětské čtenářství i předškolní pedagogiku.

Základem náplně kurzu jsou nejen teoretické poznatky z oblasti čtenářské pregramotnosti, ale především jejich zavedení do praxe. Uvidíte řadu ukázkových čtenářských lekcí pro předškoláky, naučíte se cíleně plánovat čtenářské aktivity, prakticky Vám poradíme s organizací klubu a seznámíme Vás s širokou škálou knižních titulů pro předčtenáře.

Kurz je dále prostorem pro vzájemné sdílení zkušeností a osvědčených postupů a k povzbuzení čtenářského života nás všech. V rámci kurzu budete moci navštívit některou z mateřských škol společnosti Step by Step ČR a vidět cílený rozvoj předškolního čtenářství přímo v praxi.