home
logo facebook

Učíme se příběhem (16h)

Naratologie ve školní praxi

  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT-176/2021-4-112
  • Doba trvání: 16 hodin (2 dny)
  • Maximální počet účastníků: 20 osob
  • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky s podrobně rozpracovaným programem „Učíme se příběhem“ a pomoci jim stát se úspěšnými realizátory programu coby prostředku pro výuku literární výchovy. Vzdělávací akce umožní předat účastníkům teoretické poznatky z oblasti naratologie potřebné pro zdárnou realizaci programu, pomůže jim orientovat se v podpůrných materiálech a čerpat další informace a inspirace z dostupných zdrojů. Účastníci se rovněž naučí aplikovat postupy programu na jiné texty a tak samostatně připravit výukovou jednotku pro své žáky se vzdělávacím cílem z oblasti naratologie.

Podstatným tématem, které celým kurzem prolíná, je problematika rozvoje dětského čtenářství – knižní kultury ve škole, podpoře čtenářského chování žáků a spolupráce s knihovnou jako nutného předpokladu smysluplné výuky literatury. V průběhu celého programu je účastníkům nabízena emailová a online konzultační činnost.

Probíraná témata

  • Vzdělávací program „Učíme se příběhem“
  • Naratologie – základy teorie uplatňované ve vzdělávacím programu
  • Aplikace teorie do praxe
  • Naratologická analýza textů literatury pro děti a mládež – od aplikace k tvorbě
  • Aplikace nabytých znalostí teorie na text pro dospělé čtenáře
  • Zdroje dalšího vzdělávání v oblasti naratologie