home
logo facebook

Jak založit čtenářský klub pro předškoláky (8h)

 • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • doba trvání: 8 hodin (1 den)
 • maximální počet účastníků: 20 osob
 • cena: najdete u konkrétních vypsaných kurzů

Kurz, který jsme připravili ve spolupráci se Step by Step ČR, o. p. s., je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol, rodinných center a ostatní zájemce o předškolní pedagogiku. Vedou ho dva lektoři, kteří seznámí účastníky s možnostmi, jak mohou ve své školce založit čtenářský klub jako příjemné místo rozvoje dětského čtenářství, jakým způsobem ho vést a jakými aktivitami naplnit.

V kurzu představíme základní vhled do metodiky rozvoje čtenářství u předškoláků, do současné dětské literatury a seznámíme Vás s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří v mateřských školách rozvíjí dětské čtenářství cíleně.

Nabízíme Vám zkušenosti, které jsme nabyli v projektu Brána ke vzdělání: Školní čtenářské kluby, a osvědčené postupy vzdělávacího programu Začít spolu obecně prospěšné společnosti Step by Step ČR, podpořené odbornými poznatky z oblasti rozvoje dětského čtenářství. 

Probíraná témata:

 • cíle a základní principy klubové práce
 • čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí
 • principy klubové práce
 • čtení pro radost
 • čtení knih podle vlastního výběru
 • sdílení čtenářské zkušenosti
 • organizační kroky k založení klubu
 • ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství
 • vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství
 • reflexe zkušeností z proběhlé lekce
 • možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů