home
logo facebook

Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou (40h)

 • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • doba trvání: 40 hodin (4 dny)
 • maximální počet účastníků: 20 osob
 • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Obsah kurzu jsme upravili tak, že navazuje na osmihodinový kurz „Jak založit školní čtenářský klub“, protože předpokládáme, že účastníci tento kurz již absolvovali. Při účasti v kurzu rozvinete dovednosti, které jste získali v kurzu „Jak založit školní čtenářský klub“. Nespornou výhodou bude příležitost pro průběžné konzultace nad naplňováním Vašich tématických plánů a ověřování dílen ve výuce přímo s lektorkami kurzu.

Čtyřicetihodinový vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy čtenářského klubu, na představení metodiky práce, konkrétních postupů a čtenářských strategií, které vedou k podpoře čtenářství u dětí, k vylepšení jejich čtenářských dovedností a posílení čtenářských zkušeností.

Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si metody používané ve čtenářských klubech a naplánovat vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské gramotnosti.

Získají základní dovednosti pro vedení čtenářského klubu, a to jak jako volnočasové aktivity, tak součásti školní práce. Seznámí se s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách.

Součástí kurzu budou i modelové lekce práce s knihou s následnou reflexí. V průběhu celého kurzu jsou účastníkům nabízeny osobní konzultace prostřednictvím e-mailu či skypu.

I. Dílna čtení jako základ klubové práce

 • prohloubení poznání výhod čtenářské dílny
 • postupy při výběru knihy
 • respektování individuálního pokroku dětí
 • rozhovory o knihách
 • tipy na zajímavé knihy, vhodné pro děti různých zájmů a různé čtenářské úrovně

II. Metody pro rozvoj dětského čtenářství

 • metody rozvoje čtenářské gramotnosti, techniky používané v klubech
 • modelové lekce práce s knihou
 • sdílení námětů a nápadů, které se osvědčily při práci s dětmi a při vytváření čtenářské kultury v rámci celé školy

III. Posílení vlastního čtenářského zážitku

 • smysl čtení – vlastní čtenářská zkušenost
 • vytváření čtenářsky podnětné prostředí
 • živé společenství nad knihou
 • zažití radosti se sdílené přečtených knih
 • inspirace k založení čtenářského klubu nejen pro děti

IV. Příprava čtenářské lekce

 • konzultace při přípravě výukové/klubové jednotky
 • realizace lekce
 • následná analýza a reflexe
 • aplikace získaných dovedností
 • sdílení příkladů dobré praxe