home
logo facebook

Tisíc možných cest k podpoře čtenáře (80h)

Jak ve školní (i mimoškolní) praxi (spolu)vytvářet čtenáře

 • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112
 • Doba trvání: 80 hodin (optimální rozvržení: 4 dvoudenní bloky + 1,5 dne)
 • Maximální počet účastníků: 20 osob
 • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu (cena neobsahuje ubytování a stravu účastníků během kurzu)

Osmdesátihodinový kurz vedený dvěma lektory nabízí účastníkům osvědčený postup pro rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ (či při volnočasové aktivitě zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti). Účastníci se v jeho průběhu seznámí nejen s principy rozvoje čtenářské gramotnosti, ale i řadou v praxi využitelných metod a postupů, které pomáhají žákům, aby si získali pozitivní vztah k četbě.

Předávání výše uvedeného je koncipováno tak, aby si účastníci mohli vše aktivně vyzkoušet a prostřednictvím autentického prožitku prohloubili vlastní čtenářskou zkušenost, která je nezbytná pro výuku čtenářské gramotnosti ve školách či ve volnočasových zařízeních.

V kurzu představované metody a postupy jsou přenositelné do pedagogické praxe účastníků, k čemuž jsou účastníci vedeni skrze pravidelné plánování aplikace vyzkoušeného. Proto je během celé ho vzdělávacího programu účastníkům nabízena řada příležitostí své plány i realizace konzultovat jak s lektory a účastníky kurzu, tak se zkušenějšími učiteli, a to jak osobně, tak prostřednictvím e-mailu či skypu.

Probíraná témata:

 • „Čtenářské zrcadlo“ – reflexe sebe sama jako čtenáře a učitele čtení
 • Definice čtenářské gramotnosti
 • „Každá kniha je jiná“ – seznamování se současnou českou literaturou
 • „Tři pilíře“ – základní postupy rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků
 • „Čteme si společně“ – možnosti čtení jednoho společného textu
 • „Útěcha z literatury“ - didaktický potenciál textu
 • „V ponorce kapitána Nema“ – způsoby čtenářské odezvy
 • „Učitel čtení“ – plánování čtenářských lekcí s prvky akčního výzkumu

K plánování aplikace vyzkoušených metod bude prostor při každém setkání, resp. při závěrečném setkání každý z účastníků představí, jak se mu dařilo plán realizovat, resp. seznámí se závěry z odučené vyučovací jednotky.

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.