home
logo facebook

Učitel - spolehlivý průvodce světem čtení (56h)

  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112
  • Doba trvání: 56 hodin (optimální rozvržení: 1 den + 3x dvouden + 1 den)
  • Maximální počet účastníků: 20 osob
  • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu (cena neobsahuje ubytování a stravu účastníků během kurzu)

Vzdělávání cyklus je určen pro učitele, kteří již absolvovali jiný vzdělávací program Nové školy, o. p. s., zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, či obdobný kurz jiné organizace. Obsah zaměřujeme na přenesení poznatků do praxe, od plánování prvních výukových jednotek až po realizaci koncepčně řešeného výukového plánu rozvoje čtenářství ve své třídě (škole/jiné neformálně vzdělávající instituci). Účastníci budou především vedeni k přípravě své práce a následné reflexi a analýze, vzájemně si budou poskytovat kolegiální podporu a budou mít možnost prohloubit své vzdělání v oblasti čtenářské gramotnosti a jejího rozvoje. Zároveň účastníky vybavíme nástroji pro přenos nových poznatků do učitelské praxe, seznámíme je s principy akčního výzkumu a s možností jeho užití v oblasti rozvoje čtenářství.

Kurz je koncipován jako úvodní setkání, kde proběhne rekapitulace, doplnění a upevnění základních principů rozvoje čtenářství, dále pak tří dvoudenních setkání postavených především na principech kolegiální podpory, sdílení a společném plánování. Zároveň každé ze setkání bude odborně zaměřeno na jednu z oblastí rozvoje čtenářství za účelem přenesení dalších odborných poznatků do praxe účastníků. Závěrečné jednodenní setkání pak bude především hodnotící, ale zároveň si na něm účastníci vytvoří model koncepčně rozvíjeného čtenářství ve své třídě či škole.

Během celého cyklu účastníkům nabízíme konzultační podporu prostřednictvím emailu, popřípadě jiného média.

Probíraná témata:

  • Základní principy rozvoje čtenářství
  • Jak učit čtenářství
  • Kniha a Čtenář – dvě základní čtenářské veličiny
  • Jak číst s maximálním užitkem
  • Kniha – učitelka, učitel – průvodce 
  • Ukotvení či tvorba koncepčního výukového plánu rozvoje čtenářství ve své třídě/škole

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.